Ericsson med LTE-kringkasting

Ericsson med LTE-kringkasting

Verdens første løsning for Live-TV over mobilnett ble lansert av Ericsson i Barcelona denne uka.

- Vi mener så absolutt dette kan tjene som fullverdig TV-distribusjon også i spredt bebygde områder, sier Sebastian Tolstoy som er vice president for radio og strategi i Ericssons Business Development-avdeling.

Aktuelt i Norge

I Norge er som kjent Ericsson leverandør til Tele2/Network Norway og ICE. Kringkastingsløsningen de lanserte i Barcelona kan dermed få en spennende aktualitet i Norge dersom det viser seg at løsningen duger som fullverdig kringkastingsdistribusjon i de mest spredte områdene som ikke får fiberdistribusjon i overskuelig framtid.

Nå skal løsningen testes skikkelig ut i Australia hos Telstra og hos Verizon i USA. Ericsson ser i første rekke løsningen som et tilbud til for eksempel større sportsarrangementer der publikum ønsker å se TV-overføring på tribunen. Ericsson la også fram en analyse i Barcelona som viser at trafikken i mobilnettene vil bli 14-doblet i løpet av de neste tre årene.

Kringkastingsløsningen for LTE inneholder tre ulike teknologiske løsninger blant annet en ny komprimeringsteknologi basert på H264 og 265.

- Vi kan overføre svært høye hastigheter i LTE-nett i dag og med LTE Advanced kan vi ytterligere utvikle nettet. Videoandelen i mobilnett vil uansett øke kraftig og med den løsningen vi nå har kan vi møte denne utviklingen bedre enn noen, sier Tolstoy. (I parentes bemerket – mannen har aner direkte tilbake til den russiske forfatteren Leo Tolstoy).

Vinner på ytelse

- Ericssons fremste konkurrent i mange markeder er Huawei. Hva skiller dere?

- Vi har vært lengre enn dem i markedet og den tidlige erfaringen med LTE i Korea, japan og USA gir oss et fortrinn. Vi mener også å være i ledelsen på Henet – det vil si hetrogene nett og våre Air-produkter der antenne og basestasjon er integrert i en kompakt løsning, sier Tolstoy.

Tre-stegs strategi

De flest mobiloperatører vil på grunn av trafikkveksten få kapasitetsutfordringer. Her har Ericsson en tre-stegs-strategi. For det første å forbedre macronettet. For det andre å samkjøre små og store basestasjoner i tette byområder og for det tredje supplere med småcelleløsning.

- Noe av det viktigste vi kan tilby er et management i et nett bestående både av macroceller og småceller pluss WiFi. Det gir operatørene god kontroll i nettet selv med småceller, sier Tolstoy.

Foto/video