Godtar tv-lisens på pc og nettbrett

Godtar tv-lisens på pc og nettbrett

Svensk rett har bestemt: Det er lov å kreve tv-lisens for datamaskiner.

Hos de gule og blå naboene våre er det Radiotjänst, og ikke NRK, som krever inn lisens-penger for tv-apparater.

De har imidlertid gått hakket lenger, og sanker også inn penger for datamaskiner og nettbrett.

Det har fått mange til å se rødt.

Retten gir Radiotjänst rett

En mann fra Lund har tatt saken til forvaltningsretten. De ga sitt avslag 24. juni.

Mannen anket så til kammerretten. I dag har også dommeren der fastslått at Radiotjänst er i sin fulle rett til å kreve inn penger for dataskjermer og nettbrett.

Her er konflikten

Mannen hevdet at ifølge dagens definisjon av tv-mottakere ikke holder at utstyret kan ta i mot tv-programmer, men at det også må være skapt for å gjøre nettop det, det å motta tv-programmer må være mottakerens hovedsaklige funksjon. Noe han mener ikke stemmer overens med hans datamaskin. Han mener heller ikke Radiotjänst gjennom en teknisk vurdering har gjort det allment akseptert å betrakte en datamaskin som en tv-mottaker.

Radiotjänst mener på sin side at lovtekstens definisjon tilsier at utstyret også kan brukes til andre formål.

Det henvises blant annet til at kulturministeren har sagt at loven skal være teknologinøytral, og at selv om det ikke fantes tv-sendinger på internett da loven ble stiftet, vil den tekniske utviklingen på sikt komme til å gi konsekvenser.

- Lovgiveren har ansett at tv-avgiftsspørsmålet skal knyttes til hvilke elektroniske apparater som helst fortusatt at disse er konstruert for å ta imot tv-program. Datamaskiner, nettbrett og smarte mobiltelefoner er konstruert for å ta i mot tv-program via internett og er derfor å betrakte som en tv-mottaker i avgiftlovens betydning, er budskapet fra Radiotjänst.

Datamaskin + nett = avgiftspliktig!

Kammerretten er enige med Radiotjänst om at avgiften skal gjelde hvilke apparater som helst som kan ta i mot tv-senginger, selv om det finnes enkeltbrukere som i visse tilfeller av datamaskinbrukere som ikke bruker datautstyret til å se på tv.

Det har heller ikke noe å si at det kreves spesiell programvare, i dette tilfellet Flash, for å kunne se SVT Play, heter det fra retten.

Kammerretten konstaterer også at det var med utsendingen av hele programkanaler via internett, som SVT startet med i februar, som gjorde avgiftsplikten juridisk sett aktuell, skriver Computer Sweden.

"I saken er det ubestridig at NN innehar en datamaskin med internetoppkobling. I tråd med hva forvaltningsretten har funnet er hans datamaskin å anse som en tv-mottaker med hensyn til spørsmålet om radio- og avgiftsspørsmålet, og han er derfor skyldig i å betale tv-avgitft. Klagen må derfor bli avvist", heter det fra retten.

Les hele rettens konklusjon her.

Foto/video