Her er salgsvinnerne og -taperne

Her er salgsvinnerne og -taperne

Salget av forbrukerelektronikk fortsatte å avta i 2009. Men noen produkter selger som aldri før, og noen tar av i år.

Nordmenn kjøpte forbrukerelektronikk for 25 953 millioner kroner i fjor. Det viser tall fra Bransjestiftelsen Elektronikkbransjen. Det var en nedgang på 11,5 prosent målt mot året før. Alle hovedkategoriene hadde omsetningsfall, men verst gikk det for lyd- og bildeproduktene (-20%) samt (ikke overraskende) for trådløse telefoner, som falt med 21 prosent. Elektronikkbransjen forventer at salget vil fortsette å falle også i år. - Men ikke så kraftig som i 2008 og 2009, sier informasjonssjef i Elektronikkbransjen, Erik Andersen.

iPod-anlegg selger

En tydelig trend er at salget av mp3-spillere synker også i Norge. Det ble solgt 300 000 mp3-spillere i 2009, en nedgang på 25 prosent. Av disse brukte 75 prosent flash-minne. Mobiltelefonene tar over mp3-markedet. 1,65 millioner av de solgte mobilene kunne spille av mp3.

Mobilsalget landet for øvrig på 2,37 millioner enheter, en oppgang på 3,7 prosent. Prisene falt imidlertid mer enn det, så omsetningen (før subsidier) falt med 3,8 prosent til 5 000 millioner. Overraskende nok økte bare 3G-andelen fra 55 til 63 prosent.

En annen litt overraskende utvikling er at andelen biler med ferdig montert navigasjonsutstyr faktisk synker, mens ettersalget tar andeler, ifølge Elektronikkbransjen. Antall solgte navigasjonsanlegg i fjor falt imidlertid til 178 000, fra oppåret 2008, hvor det ble solgt 185 000 enheter.

iPod-docking og nettverk

Apples dominans i markedet påvirker andre kategorier. Antall solgte musikkanlegg hadde en vekst på 13 prosent fra 2008 (til 161 000), og av disse hadde hele 42 prosent basestasjon for iPod/iPhone.

Utviklingen med innebygd iPod/iPhone-dock bare fortsetter, og Elektronikkbransjen spår at 56 prosent av musikkanleggene i 2010 har dokkingterminal.

Trenden med at musikkanlegg får flere funksjoner, som Blu-Ray og nettverksstøtte, bare fortsetter i år og til neste år.

En annen produktgruppe innenfor lyd som Andersen venter skal fortsette å vokse i 2010 er såkalte kombiradioer, det vil si radioer som benytter både internett, DAB og FM. Her i Norge har vår tidligere testfavoritt Pinell Supersound gått opp stien for de andre aktørene.

3d-tv

Salget av tv-er fortsatte å falle litt i 2009, fra 636 000 til 601 000 enheter. Toppen ble nådd i 2007, med 650 000 solgte enheter. Elektronikkbransjens prognoser tilsier en flat utvikling i 2010 og 2011.

På tv-fronten blir 2010 preget av at 3d-tv inntar det norske markedet, og at led-belysning blir toneangivende for lcd-tv. Større andeler av tv-ene har innebygd dekoder (id-tv) eller nettverksstøtte (ip-tv). Salget av bakkenettmottakere stupte i fjor, ettersom RiksTV er ferdig med utbyggingen, og mottaker integreres i tv-en.

81 prosent av tv-ene som ble solgt i Norge i fjor hadde lcd-teknologi, mens 19 prosent var plasma-modeller. Dette styrkeforholdet venter Elektronikkbransjen vil holde seg omtrent som i dag de neste to årene.

Blu-Ray tar over

Salget av dvd-spillere stupte i 2009, fra 200 000 enheter i 2008 til 107 000 enheter. Prognosen for 2010 og 2011 er henholdsvis 75 000 og 40 000 enheter.

Etter hvert som markedet har flyttet over til digital tv har også salget av dvd-opptakere med harddisk svunnet hen, fra over hundre tusen enheter i 2005, 2006 og 2007 til 27 000 i 2008 og til 15 000 enheter i 2009.

Samtidig kommer Blu-Ray for fullt. Salget økte fra 30 000 i 2008 til 76 000 i fjor. Elektronikkbransjen forventer mer enn en dobling i år også. I år forventer også Elektronikkbransjen at salget av musikkanlegg med Blu-Ray øker fra 5000 til 40 000. I tillegg kommer salget av PlayStation 3 med Blu-Ray.

Fallende kamerasalg

Salget av såkalte stillbildekameraer, falt fra 542 000 til 500 000 i fjor. Av disse var 108 000 speilreflekser. Speilreflekssalget var stabilt, sammenlignet med året før.

Salget av videokamera stupte, fra 75 000 til 63 000 enheter. Det er en trend at stillbildekameraer konkurrerer som videoopptakere med full HD-kvalitet, og at hybridkameraer og nye kameraformater kommer inn i markedet.

Salget av fotorammer har eksplodert. Salget vokste fra 75 000 i 2008 til 125 000 i fjor. Elektronikkbransjen venter en fortsatt vekst, til 140 000 i år.

Foto/video