Hoff glad for miljøvending

Hoff glad for miljøvending

- Jeg er glad for at Bjørnøy avviser importforbud av elektronikk, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

IKT-Norge er fornøyd med at Miljøvernminister Helen Bjørnøy i dag går ut og avviser at Regjeringen vil gå inn for et forslag som vil bety et importforbud av forbrukerelektronikk.

- Vi regner med at SFT tar Statsrådens forsikring på alvor og at regelverket nå blir harmonisert med reglene i resten av Europa, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

I et intervju med Aftenposten i dag sier Helen Bjørnøy at det vil være utenkelig med tomme butikkhyller av forbrukerelektronikk når nytt regelverk om forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter skal innføres.

Hun fortsetter med å berolige bransjen med at Regjeringen vil åpne for unntak i regelverket der det ikke finnes miljøvennlige alternativer tilgjengelig. Og hun regner med at SFT vil avdekke behovene for justeringer i forslaget etter en gjennomgang av høringsuttalelsene.

- IKT-Norge regner med at SFT nå moderer sitt forslag og gir bransjen unntak på de områder vi har angitt som nødvendige i vårt høringssvar og at det endelige forslaget harmoniseres med EUs regler på området, sier Hoff. Hoff avslutter med å legge til at han forventer at SFT tar høringssvarene på alvor og ikke forhaster seg i behandlingen av denne saken. Det er gledelig at SFT selv nå ser at konsekvensutredningen har fokusert for lite på samfunnsøkonomiske og praktiske aspekter ved å forby det meste av moderne elektronikk, sier Hoff i en pressemelding.

- Alle tiltak og forslag til håndhevelse av det nye regleverket må settes på vent til det endelige forslaget foreligger, selv om det blir forsinket og ikke innført fra 01.01.08. IKT-Norge er på ingen måte negativ til strenge miljøkrav  vi vil sammen med Miljøverndepartementet og via vårt styreverv i EICTA jobbe for å påvirke EU og de store produsentene til å utfase de stoffene som SFT ønsker fjernet. Men Norge kan ikke alene forby stoffer som det I dag ikke finnes noe alternativ til. Vi må følge EU noe også Stortingets Energi og Miljøkomite har understreket. Men samtidig kan vi påvirke EU og de store produsentene og på den måten kan Norge gå foran. Vi samarbeider mer enn gjerne med Miljøvernministeren om dette avslutter Hoff

LES OGSÅ:

Nordmenn kan fortsatt kjøpe flat-tv-er

Les om:

Foto/video