Høyesterett verner om nettdebatter

Høyesterett verner om nettdebatter

Politiet får ikke utlevert ip-adressen til forumdeltaker på Dinside.

"Jeg har selv en runestein stående hjemme i garasjen, det kunne ikke falle meg inn å levere den inn i bytte mot knapper og glansbilder".

Det var denne kommentaren, skrevet under pseudonymet "Finneren" til en artikkel på Dinside, som utløste et rettslig rabalder.

Hedmarken politidistrikt ville nemlig gjerne finne ut hvem som hadde funnet runesteinen og solgt den på Ebay, istedet for å utlevere den til myndighetene slik loven krever.

Prinsippseier

Aller Internett, som driver Dinside, nektet å utlevere "Finneren" sin ip-adresse. De mente nettsiden og debattanten var beskyttet av kildevernet.

Politiet fikk medhold i tingretten og lagmannsretten og i dag ble kjennelsen fra Høyesterett klar: Aller Internett slipper å utlevere identiteten til "Finneren".

- Dommen er en viktig prinsipiell seier for kildevernet, og er en anerkjennelse av de nye medier, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør Petter Danbolt i Aller Internett i en pressemelding.

Politiet punger ut

Høysterett skriver i sin dom at digitale artikkelkommentarer må sidestilles med leserbrev. Dette innebærer at redaktører kan nekte å oppgi kildens identitet, uten å bli straffet. Retten mener internett har en stor verdi som arena for debatt, blant annet fordi det åpner for nye stemmer som vanligvis ikke slipper til.

Det understrekes også at Dinside sidestilles med andre aviser og medier, til tross for at siden er det retten kaller for en "ny medieplattform".

Dermed forkastes anken fra Hedmarken politidistrikt som krevet at Dinside skulle utlevere ip-adressen til "Finneren". Politiet må også betale totalt 140.500 kroner til Dinside for saksomkostninger, og 44.193 kroner til Norsk Redaktørforening, som har hjulpet Dinside i saken.

Frykter fremtiden

"Finneren", som fortalte om runesteinen han hadde funnet, var ute etter å selge den. Han skriver blant annet: "Hvis noen "kjøpere" leser dette kan jeg laste opp en bilde av steinen ett eller annet sted og legge linken her".

Den offentlige påtalemyndigheten mener derfor at dette dreier seg om en slags salgsannonse, og ikke en ytring fra en kilde som krever vern.

De frykter også hva som vil skje om alle artikkelkommentarer blir behandlet som en kilde.

"En slik lovtolkning vil medføre en betydelig utvidelse av kildevernet" hevder påtalemyndigheten anført i saken.

Foto/video