Ingen gratis tv for nordmenn

Ingen gratis tv for nordmenn

Digital-tv vil gjøre Norge til det dyreste tv-land i Europa.

Norge kan bli det eneste landet i Europa hvor innføringen av digital-tv fører til at alle gratiskanalene forsvinner. Lisensfinansierte NRK blir eneste «gratiskanal» – og den koster deg over 2000 kroner i året, skriver Dagsavisen.

Etter at regjeringen før helgen offentliggjorde sin tolkning av regelverket, er det klart at det om få år ikke vil være en eneste norsk tv-kanal igjen som du ikke må betale for å se på. Riktignok må RiksTV, som har eneretten på å formidle kanaler i det nye digitale TV-nettet, tilby TV2 uten betaling fram til TV2s nåværende konsesjon løper ut i slutten av 2009.

LES OGSÅ: Tilbyr digital-tv til en million nordmenn

Men deretter står TV2 fritt til å bli betalingskanal, noe de har gjort det klart at de også vil gjøre. Dermed blir trolig NRKs tre kanaler de eneste som blir tilbudt gratis – men de må alle betale lisens for. I år er lisensen på 2104 kroner.

– Så vidt jeg vet er Norge det eneste landet i Europa hvor omleggingen til digital-TV fører til at det blir færre gratiskanaler. I land det er naturlig å sammenligne oss med, som Sverige og Storbritannia, ser vi at det motsatte er tilfelle, sier medieforsker Tanja Storsul til avisa.

Dette skjer til tross for at der finnes tilbydere som ønsker å sende gratis fjernsyn. MTG ønsker å sende sin kanal Viasat 4, men det vil ikke RiksTV gå med på, fordi de mener det vil gjøre det mindre attraktivt å betale for de øvrige kanalene.

Les hele saken på Dagsavisen.

Les om:

Foto/video