Iphone eller iPhone?

Iphone eller iPhone?

I testomtalen av Apples nye mobiltelefon på PC Worlds websider, heter produktet som vi omtaler Iphone, ikke iPhone.

Hvorfor det, når Apple vitterlig har døpt produktet for iPhone?

Språkprotest

Mediehuset IDG, som utgir PC World Norge, Computerworld og flere andre it-publikasjoner, vedtok for en stund siden å følge tradisjonell norsk skrivemåte i protest mot it-bransjens evinnelige forsøk på å tilrane seg ekstra redaksjonell oppmerksom med språket som våpen.

LES OGSÅ: Alt du må vite om Iphone 3G

Dette gjør bransjen ved å benytte alle mulige og umulige måter å skrive produkt- og firmanavn på. Lange rekker av store bokstaver eller liten forbokstav og en eller flere store bokstaver inne i produkt- eller firmanavnene er en bevisst taktikk for å sikre seg at navnene skiller seg ut i den redaksjonelle teksten.

Redaksjonell råderett

Ved å godta denne taktikken gir redaksjonene avkall på sin råderett over redaksjonell spalteplass. Dette er bakgrunnen for at vårt mediehus har vedtatt å bruke vanlig norsk skrivemåte med stor forbokstav og resten av produkt- og firmanavnet med små bokstaver. Det finnes noen unntak, men dette er hovedregelen.

Vi følger også en anbefaling om at forkortelser som har vært brukt såpass lenge at begrepene er gått inn i dagligspråket, helst bør skrives med små bokstaver, som for eksempel it, usb og så videre. Forkortelser som betegner vedtatte formater, standarder og lignende, skrives imidlertid med store bokstaver, som for eksempel USB 2.0.

For en it-publikasjon som PC World er det alltid en vanskelig grenseoppgang å bedømme når en forkortelse kvalifiserer for å skrives med små bokstaver. Holder det at et utvalg it-folk er kjent med begrepet, eller må det også ha gått inn i dagligtalen til folk flest? Derfor vil du nok finne at vi ikke alltid er konsekvente på dette området.

Kontroversielt

Vi er kjent med at våre språklige retningslinjer på disse punktene er kontroversielle, og vi kan sikkert vente å få kritikk fra enkelte hold for å kalle iPhone for Iphone.

Noen vil for eksempel hevde at vi gjør lesingen tyngre ved ikke å følge firmaenes skrivemåte, ettersom tekst leses meste effektivt når man ser på teksten som en samling med ord, ikke bokstaver. Da er gjenkjennelighet et viktig moment.

Hva mener du? Iphone eller iPhone? nVIDIA eller Nvidia? Bruk debattfeltet til å si din mening!

Foto/video