Lær deg foto med simulator

Lær deg foto med simulator

Det er svært nyttig å vite litt om blant annet ISO, lukkertid og blenderåpning for å ta best mulig bilder. Nå kan du lære deg dette i en online kamerasimulator.

Vi hadde ikke engang tenkt på det. Men hvor stilig hadde det ikke vært om man kunne se i praksis hvordan ulike variabler, som fokus, ISO, blenderåpning, lukkertid og andre egenskaper påvirker bildet man tar?

CameraSIM er en gratis fotosimuleringstjeneste som simulerer et speilreflekskamera. Lek med innstillingene og se resultatene øyeblikkelig. Vi hjelper deg med å forstå programmet.

Slik kommer du i gang

Gå til camerasim.com. Du kan umiddelbart gå i gang med å eksperimentere med kamerainnstillingene, uten at registrering er nødvendig. Du får opp et bilde omtrent slik som du ser i illustrasjonen til denne saken.

Bildet, av en jente med et vindhjul, er tilsvarende det du ville sett i søkeren på et systemkamera. Når du klikker på knappen for å ta bilde får du umiddelbart se hva som blir resultatet av dine eksponeringsinnstillinger.

Så er det bare å klikke på «Return to Viewfinder», og ta så mange liksombilder du bare måtte ønske. Det er alt du trenger å vite om hvordan programmet fungerer for å dykke inn i ulike teknikker.

Bruk zoom for å endre perspektivet

CameraSim kan for eksempel enkelt vise effekten av avstand fra motivet og zoomlengde. Start med avstand, det vil si distance-knappen, som dessverre baseres på fot og ikke centimeter.

Når du drar i glidebryteren, ser du at du endrer avstand mellom deg og motivet. Dette endrer komposisjonen, siden jenta og lekeapparatene ikke endrer størrelse i samme grad. Isteden er det jo slik at etter hvert som du kommer nærmere, blir forgrunnen større mye raskere enn bakgrunnen. Dette kalles parallakse-effekten. Denne kan du bruke for å legge vekt på motivet fremfor bakgrunnen.

Prøv så å endre på glidebryteren for zoom, som heter focal length. Når du drar i denne (zoomer inn), ser du at forgrunnen og bakgrunnen vokser like mye. Dermed har du lært at det å bruke zoom på kameraet gir et helt annet bilde enn om du bruker beina. For videre eksempler i denne artikkelen er det en fordel om du zoomer helt ut igjen.

Lek med lukkertid

Lukkertiden (shutter speed) kan du benytte for å ta bilde av bevegelse, eller for å fryse bevegelsene helt. Se for deg ting du kan ønske ser ut som er i bevegelse: Vann, bilhjul, og på dette bildet vindhjulet.

Du kan begynne med å velge lukkerprioritet (shutter priority). Det betyr at når du velger lukkertid (shutter speed), så finner kameraet automatisk blenderåpningen som matcher, for å få tatt et godt bilde. Standardinnstillingen på simulatorkameraet er satt til 1/125-dels sekund. Ta et bilde, og se hvordan vindhjulet blir uskarpt.

Justerer du lukkertiden ned til 1/20-dels sekund, blir vindhjulet ekstremt uskarpt, men setter du lukkertiden til 1/500-dels sekund står hjulet helt stille.

Variér eksponeringen

Dersom du drar glidebryteren for lukkerhastighet for langt til venstre (til tregere enn 1/13-dels sekund), når blenderåpningen (aperture) sine fysiske begrensninger, som på dette kameraet er (f/36). Blenderåpningen kan rett og slett ikke bli noe mindre. Det betyr at lukkertid lavere enn dette vil skape et overeksponert bilde.

Du kan også skape et undereksponert bilde ved å senke kameraets ISO, som er standard satt til ISO 200. Sett for eksempel lukkertid til 1/2000, noe som gir en blenderåpning på f2,8. Blenderåpningen er så åpen som den kan få blitt – og siden kameraet ikke kan slippe inn mer lys, vil lukkerhastigheter som er raskere enn 1/1250 generere et mørkt, undereksponert bilde.

Endre dybdeskarpheten

Mange fotografer elsker å gjøre bakgrunnen uskarp for å trekke oppmerksomheten mot personen i forgrunnen. Dette gjøres ved å benytte en relativt stor blenderåpning, altså en lav f-verdi. Du kan eksperimentere med dette ved å velge blenderprioritet, aperture priority. Forsøk så å sette blender til f/2,8. Siden dette er objektivets største blenderåpning, er det denne innstillingen som skal gi lavest dybdeskarphet. Resultatet er at bakgrunnen blir relativt uskarp. Kombinerer du med å zoome inn litt, kan du gjøre bakgrunnen helt uskarp.

Les om:

Foto/video