- Leverandører er ikke redaktører

- Leverandører er ikke redaktører

IKT-Norge ber nettleverandørene holde seg unna redaktøransvaret etter at et bilde av Muhammed har blitt fjernet.

- IKT-Norge har i alle år vært opptatt av at nettverter, teleoperatører, og lagringstjenester ikke skal opptre som redaktører av egne kunders innhold, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff. Nettopp for å ivareta ytringsfriheten oppdrettet vi Nettnemnda i sin tid, sier IKT-Norge-lederen Per Morten Hoff

IKT Norge reagerer på en kontrovers som har oppstått etter den konkrete saken med Human Right Servce, som har fått redigert sitt innhold av sin internettleverandør (ISP). Leverandøren Imbera mente tegningen av Muhammed med bombe i turbanen var krenkende, og de fryktet aksjoner og sabotasje mot dataserverne sine.

- Driftsleverandøren overprøvde redaksjonen. De gikk inn, redigerte siden vår og slettet karikaturene av Muhammed, sier informasjonsansvarlig Hege Storhaug i Human Right Service.

Samler bransjen

Dette synes Hoff er rykende galt.

"Ved å ta et redaktøransvar slik lagringsleverandøren har gjort i saken om Human Rights Service, stiller denne seg selv også i et ansvar som man ikke hadde trengt å gjøre, nettopp på grunn av bestemmelsen i E-handelsloven som fritar internettaktører for ansvar for å formidle innhold via servere eller linjer. Unntaket er dersom man blir gjort oppmerksom på åpenbart ulovlig innhold, noe som ikke ser ut til å være tilfelle i denne aktuelle saken. Ansvaret hos leverandøren vil være avhengig av hvilken avtale denne har med Human Rights Service (HRS). Vi oppfordrer HRS til å finne seg en internettleverandør som ikke overprøver ytringsfriheten ", skriver IKT-Norge i en pressemelding.

 - Vi skal levere sikre og gode teknologiske løsninger og vår bransjes kompetanse skal ligge på dette og ikke på vurdering av innhold. Ytringsfriheten må vernes også på Internett, spesielt når den blir truet, Internett er åpen for angrep, og vi har forståelse for at dette kan skape redsel, men det kan ikke gå på akkord med ytringsfriheten sier Hoff. Det er like uaktuelt at ISP’er skal sjekke og redigere innhold som er lovlig, som at Posten skal sjekke å vuredere innholdet i brev og reklame som distribueres via Posten.

Ifølge Hoff kan IKT-Norge snakke for en stor del av den norske it-bransjen. De store aktørene innen telekomsektoren er alle organisert i IKT-Norge. 

– Vi vil på førstkommende møte diskutere ansvarsområdet spesielt, men vi har gjennom alle år hatt ett felles syn på dette: Vi skal ikke være redaktører, og e-handelsloven fritar oss for ansvar, dersom ikke det er åpenlyst at innholdet er ulovlig, sier Hoff.

Porno og fildeling

Debatten om ansvaret til isp-ene handler ikke bare om Muhammed-tegningene. I det siste har det i ulike land vært rettssaker og debatter om fildeling og barneporno som operatørenes ansvarsområde.

- Når det gjelder barneporno er det jo helt krystallklart. Det er åpenbart straffbare forhold, det skal rapporteres, og det skal fjernes umiddelbart, sier Hoff til Computerworld.

Med fildeling er det ikke så let å finne klare skillslinjer, mener Hoff.

- Når det gjelder fildeling er det en stor diskusjon som går. I EU er det et nytt en online-direktiv på høring, der man går litt lenger enn det bransjen ønsker. Vi følger det med interesse, fildeling er en problemstilling man må ta på alvor, sier Hoff.

Men han ser helst ikke at nettleverandørene må jobbe for mye med saken.

- Vi ønsker ikke at it-bransjen må være politi. Dette er en slags tysterfunksjon, isp-ene må drive med etterforskning selv. Det er å dra ansvaret for langt, mener vi, sier Hoff

Foto/video