GRÜNDER: Kaltura-gründer Michal Tsur: – Vi har rekruttert både eksterne utviklere og internt ansatte fra Skandinavia.

GRÜNDER: Kaltura-gründer Michal Tsur: – Vi har rekruttert både eksterne utviklere og internt ansatte fra Skandinavia.

– Norske bedrifter mangler videostrategi

Online video seiler opp som det mest effektive kommunikasjonsverktøyet for bedriftene, men norske bedriftsledere nøler. Det vil IMG og Kaltura gjøre noe med.

Statoil har skjønt det. Det har Posten og Bring også. Og Virke, Tun Media og Danske Bank. De er blant bedriftene som står på kundelisten til det forholdsvis nystartede norske firmaet IMG, som har som mål å lære bedriftene å ta i bruk online video.

IMG har måttet konstatere at Norge generelt ligger på etterskudd i forståelsen for at online video fremmer produktivitet og inntjening. For å styrke satsingen inngår IMG nå partnerskap med New York-firmaet Kaltura, en av de ledende leverandørene av digital plattform for online video på verdensbasis.

BEDRIFTSVIDEO: – De store norske virksomhetene konkurrerer i et globalt marked, og når deres konkurrenter benytter online video til å styrke sin forretning, blir norske virksomheter tvunget til å komme etter, sier Sigbjørn Eilertsen hos IMG. (Foto: IMG)

– Vi har hatt en del samarbeid med Kaltura gjennom det siste året, og nå forsterker vi samarbeidet, sier administrerende direktør Sigbjørn Eilertsen i IMG til Computerworld.

Gründer på norgesbesøk

Michal Tsur, en av gründerne bak Kaltura og nå markedsdirektør for selskapet, kom til Oslo da partnerskapsavtalen ble inngått. Til Computerworld forklarte hun forretningsmodellen slik:

– Vi kommer som regel inn i bildet etter at bedriftene har laget sine videoer. Da trengs det bistand til å administrere videoinnholdet, publisere og distribuere det for å sikre at det blir mottatt effektivt hos dem det er myntet på, forklarer Michal Tsur.

Noen har valgt å kalle sluttproduktet for en slags intern Youtube-løsning for bedriftene, utdanningsinstitusjonene og medieselskapene som er kunde hos Kaltura.

– Mange bedrifter starter gjerne med høykvalitets-video på oppdrag fra ledelsen, for så gradvis å demokratisere videobruken nedover i organisasjonen. Dette gjør de fordi de finner ut at det er mye enklere å demonstrere og lære bort ved hjelp av video. Mange bedrifter ender opp med en "corporate executive"-kanal for toppledelsen og en mer demokratisk videokanal for de ansatte, sier Tsur.

Både for store og små bedrifter

– I Norge og USA har vi ulik forståelse av hva som er en liten og en stor bedrift. Hvor stor må bedriften være for å kunne i bruk online video?

– Bedrifter av en hvilken som helst størrelse kan bruke våre produkter og tjenester. Selv store bedrifter har i dag gjerne arbeidsstokken spredt utover i flere regioner, land og til og med verdensdeler. Dette kan gjøre det vanskelig å opprettholde en felles forståelse for virksomheten, sier Tsur og fortsetter:

– Dessuten kan selv små firmaer ha høy omsetning og mange kunder. Da er det viktig å bruke online video til effektiv digital markedsføring og til opplæring både av  kundene og av partnerne i salgskanalen. Små bedrifter bruker våre videoløsninger svært effektivt, fastslår Tsur.

Bedrifter bruker også video til å vare på kunnskapene som bedriften sitter på. For eksempel til å overføre kunnskap og erfaringer til de nyansatte fra medarbeidere som nærmer seg pensjonsalderen.

– Hvordan kommer dere inn i bilde når en bedrift har leid inn profesjonelle videofolk? Går dere i dialog med de innleide videofolkene eller med kundebedriften direkte?

– Det varierer. I en del tilfeller er det våre partnere, som for eksempel IMG i Norge, som tar seg av kundene. Bedrifter vi arbeider direkte med, laster opp sine videoer til vår plattform. De bruker gjerne noen av våre verktøy til å synkronisere video mot Powerpoint-presentasjoner, de leverer en mengde metadata, eller vi hjelper dem med å få ut live streaming-video. Vi tar også hånd om lagring, arkivering og administrasjon av videoen. Dermed kan de lett hente tilbake videomateriale for å integrere det i nye produksjoner. Vi leverer også mobile løsninger, mal-applikasjoner, personifiserte bakgrunner, timeshift-teknologi og så videre, forteller Tsur.

Åpen kildekode?

– Dere er blitt presentert som et firma som baserer virksomheten på åpen kildekode, stemmer det?

– Ikke helt, det er en utbredt feiloppfatning. Vi har utviklet en proprietær plattform, men vi har har lisensiert ut mange elementer av plattformen i tilknytning til et åpen kildekode-prosjekt. Dermed har vi en stor skare av utviklere og bidragsytere med oss. Dette bidrar til mye ekstern innovasjon og til utvikling av et stort økosystem av teknologi-partnere. Men det er også forbundet med en viss risiko, fordi vi har konkurrenter som bruker vårt åpen kildekode-prosjekt.

Tsur forteller at flere av utviklerne befinner seg i Skandinavia, og at flere av dem faktisk er blitt ansatt i selskapet. – Så dette er også en nyttig rekrutteringsstrategi, sier Tsur.

Mobilen har forandret alt

– Dere har holdt på siden 2006. Har markedet endret seg mye på disse årene?

– Ja, definitivt. Den største endringen har vært mobilteknologien. Størsteparten av ikke-profesjonell video lages nå på mobile enheter. Mobilen har forandret underholdning, våre shoppingvaner, utdanning og mye annet. Mobilen har gjort det mulig for folk flest å lage video på en enkel måte.

– Men videoene som dere behandler, er vel som regel mer profesjonelle?

– Nei, ikke nødvendigvis. Medieselskapene lager profesjonelt innhold, men  størsteparten av våre utdannings- og bedriftskunder bruker svært enkle verktøy til å lage innhold, gjerne bare webkamera og mobilkamera. Når du som student ønsker å ta opp en forelesning, trengs det jo ikke profesjonelt utstyr.

– Men begynner ikke folk flest å bli mer kravstore på videokvaliteten?

– Innholdet er kongen. Jo da, kvaliteten på video har gått opp betraktelig, men tenk på videoene som ble spredt etter drapet på Gadaffi. Det var dårlig videokvalitet, men de gikk jorden rundt, for videoene var det eneste vitnemålet om begivenheten.

– Fører ikke all denne videoen til krav om dramatisk økning av båndbredden?

– Vi har verktøy som gjør at bedriftene kan optimalisere sine videoer for best mulig kvalitet på lavest mulig båndbredde, hvis det ønskes. Men med video-on-demand ser jo ikke alle de ansatte på de samme videoene til samme tid, bortsett fra kanskje når toppsjefen legger ut en ny video som alle vil se – og så bryter nettet sammen. Men bedrifter som skal ha et streaming-event, planlegger nå dette godt, og da er ikke båndbredden noe problem.

– Hva er den typiske feilen bedrifter gjør når de sier: "La oss lage en video om oss selv"?

– Folk flest har kort konsentrasjonsevne. Derfor er det viktig å ikke lage for lange videoer.

– Mange sjefer blir kanskje stående og prate for lenge i en video?

– Ja, og på video er det så mye mer synlig hvis brukerne begynner å miste oppmerksomheten.

– Det er viktig å kombinere markedsføringsstrategier, ikke bare vise videoen ett sted, men overalt, på nettstedet, på Youtube, på Facebook og så videre. Dessuten er det viktig å måle effekten etterpå, sier Tsur.

– Har dere også verktøy for måle dette?

– Ja, men det avhenger mye av hva man skal måle. Vi kan godt integreres med for eksempel Adobes Marketing Cloud, mange kunder gjør det. Men vår spesialitet er å måle effekten av video, inkludert læreeffekten av video over tid.

Les om:

Foto/video