NTV har brutt konsesjonen

NTV har brutt konsesjonen

Norges televisjon (NTV) har gitt fordeler til en av sine eiere, TV 2. Konsesjonsbrudd, mener Post- og teletilsynet.

Norges televisjon fikk i dag varsel om vedtak fra Post- og teletilsynet (PT) om brudd på konsesjonsvilkårene.

PT har sett på avtalene mellom kringkasterne og RiksTV, som er betal-tv i NTVs nett. Begge selskapene er eid av de samme eierne: Telenor, NRK og TV 2. De har funnet at TV 2 har oppnådd konkurransemessige fordeler i forhold til andre kringkastere.

I vedtaket heter det:
"PT meiner at den samla effekten av vilkåra TV2 har fått, jamført med andre kringkastarar det er aktuelt å samanlikne med, er konkurransevridande. NTV har såleis brote konsesjonen sitt krav om ikkje-diskriminering. PT varslar derfor vedtak om retting, jf. ekomloven § 10-6. Avtalene må bli balanserte, slik at alle kringkastarar får likeverdige vilkår."

- Det er i dag ikke en riktig balanse mellom de ulike kringkasterne. Jeg kan ikke kommentere hva dette gjelder mer spesifikt, men det dreier seg om prissetting, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet til Computerworld.

Jensen ønsker at det må bli større likhet i avtalene.

- Det betyr ikke at jeg vil at TV 2 nødvendigvis skal få noen dårligere avtale, men at avtalene må balanseres bedre, sier Jensen.

Det har lenge vært spekulert i om TV2s avtale var bedre enn de andre kringkasternes. Vedtaket kommer som en følge av at PT i juli bestemte seg for å gå grundig inn på avtalen.

LES OGSÅ: TV2s bakkenett-avtale kan være for god

Nå vil PT avvente kommentarene fra Norges televisjon, Rikstv og TV 2, som har frist til 7. januar.

Willy Jensen bekrefter ovenfor Computerworld at de har sett spesielt på TV 2 fordi det er en av eierne.

Norges televisjon ønsker ikke å kommentere saken i dag, men understreker sitt ansvar som konsesjonær.

- Vi kommer nå til å gå grundig inn i problemstillingene, og komme tilbake til saken 7. januar, sier kommunikasjonsdirektør Anne Karin Augland i Norges televisjon til Computerworld.

LES OGSÅ: PTs varsel om vedtak (ekstern kobling)

Les om:

Foto/video