Pc slår tv

Pc slår tv

For første gang sitter unge mennesker flere timer i uka foran pc-en enn tv-en.

En fersk europeisk undersøkelse bekrefter det mange nok har trodd en stund: det er nå mer populært å bruke pc-en enn å se på tv. Mange har også kuttet ned på tv-titting for å få mer tid til pc-bruk.

De unge som har svart i undersøkelsen er mellom 16 og 24 år. I undersøkelsen som er gjort av EIAA (European Interactive Advertising Association), oppgir 82 prosent av de spurte at de bruker pc mellom fem og sju dager i uka, mens tilsvarende tall for tv-titting er 77 prosent.

Nær halvparten oppgir å ha redusert tv-tid for for å få tid til pc-bruk.

De vanligste pc-aktivitetene er søk (87 prosent) og epost (82 prosent). Bruk av ulike typer nettsamfunn er i kraftig vekst, og på tredjeplass blant internett-aktivitetene, foran direktemeldinger og musikknedlasting.

- Det er femte år på rad vi gjør denne undersøkelsen, og vi ser hvor raske forburkerne er på å ta i bruk ny teknologi. Utfordringen nå blir hvordan annonsørene skal tilpasse seg og utnytte det nye markedet, sier Michael Eindl i EIAA.

12 timer i uka

Internettbruken vokser også blant europeere generelt. Europeiske nettbrukere bruker i snitt hele 11,9 timer på nett i uka. En tredel, over 48 milliioner personer, er "tunge" nettbrukere som er online mer enn 16 timer i uka.

Undersøkelsen er gjort i september 2007 . Det er gjort 7000 intervjuer med drøyt 1000 respondenter i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia og de nordiske landene, samt med 500 respondenter i henholdsvis Belgia og Nederland. EIAA (European Interactive Advertising Association) er en pan-eruopeisk forening for markedsføringsaktører i det interaktive markedet.

Les om:

Foto/video