Røde tall for Canon Norge

Røde tall for Canon Norge

Fjoråret bidrog til en resultatnedgang på 28 millioner kroner for Canon. Lyspunktet er speilrefleks.

Canon leverte nylig regnskapet for finansåret 2008. I løpet av året omsatte produsenten ifølge Brønnøysund for 805,2 millioner, en nedgang sammenliknet med omsetningen på 825 millioner kroner i 2007.

Nå forteller ikke det tallet den reelle verdien på vareomsetningen som gikk gjennom forhandlere og Canon Business Centre i Norge. Det tallet endte i 2008 på 1,5 milliarder. Dette ifølge norgessjef for Canon Business Solution, Erik Mikaelsen. Han har ansvaret for driften i Canons 11 egne bedriftsutsalg rundt om i Norge.

Årsresultat etter skatt viser et underskudd på 3,5 millioner kroner sammenliknet med overskuddet på 24,4 millioner kroner i 2007. Det er en nedgang på 27,9 millioner kroner.

Ingen dramatikk

Men til tross minusresultatet er Trond Langeland, administrerende direktør i Canon Norge og ansvarlig for Canon Consumer Imaging, fornøyd med året sett under ett.

- Gitt markedssituasjonen og markedsforholdene er vi godt fornøyd med 2008. Markedsandelene øker på viktige områder, og det er på ingen måte noe dramatikk i tallene, sier han.

Resultatnedgangen forklarer han med to hovedfaktorer. Den ene er valutautviklingen, som Canon i likhet med mange andre i bransjen hadde utfordringer med. Den andre er en en generell markedssvikt i andre halvår 2008.

- Sånn sett er begge relatert til den globale finanskrisen. Situasjonen på markedet er tøffere. Det krever mer av oss, og forutsetter at vi fokuserer både på omsetning, bunnlinje og markedsandeler. Det opplever jeg at vi lykkes godt med.

Langeland er også fornøyd med utviklingen i 2009 så langt, spesielt innen salget av multifunksjonsløsninger, blekk og papir. I tillegg kommer speilrefleksmarkedet, som hadde en vekst på fem prosent i første halvår i år.

- Flere og flere får foto som hobby, og det trekker snittprisen på utstyret kraftig opp. Det er det hyggeligste segmentet i markedet akkurat nå, og nå har vi også nylig lansert et avansert speilreflekskamera, sier han.

Øker på tjenester

Salget av tjenester og programvare til bedriftsmarkedet gjennom Canon Business Services utgjør en økende andel av omsetningen til Canon Norge.

Også denne avdelingen hadde en vanskelig situasjon i 2008, men avdelingen har ifølge norgessjef Erik Mikalsen, greid å snu trenden.

- Utviklingen i 2008 er heldigvis ikke noen årstrend, og vi er vesentlig mer fornøyd med første halvår i år. Lønnsomheten i 2007 var ok og 2009 tegner til å bli bra, sier han.

Trondheim og Midt-Norge er et av områdene som går bra.

Det største området for Canon Business Solutions var i 2008 multifunksjonsskrivere. Canon økte andelen fra 24 prosent i 2007 til 25 prosent i 2008, selv om Canons salg har holdt seg stabilt på 24 000 enheter.

- Men vi gjør mer for kundene enn før og jobber mer med prosesser og administrasjon rundt print, sier Mikalsen.

- Derfor har omsetningen hatt en god vekst selv om vi ikke selger særlig mange flere bokser. Vi vokser på tjenester, og har grunn til å tro at vi vil fortsette å vokse mer der enn markedet forøvrig.