Selger mer nær-projektorer

Selger mer nær-projektorer

Salget av short throw eller nærprojektorer vokste kraftig i 2009. I år vil veksten fortsette.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Salget av såkalte short throw-projektorer vokser. Denne projektortypens fordel er at den kaster bildet fra så små avstander at foredragsholderen ikke står i veien for lysstrålen, og ikke blir blendet av lysstrålen. Dette er perfekt for utdanningsinstitusjoner og møterom. Dette markedet er vokser nå kraftig i Norge forteller Hattelcos Sveinung Sætre.

på det vår 30 businessiden Ser projektorer. 2009 på var 10 prosent slike bare for salget var vi prosent, - sier før han. Året del av

kroner samarbeid seminar linje forhandler. ligger throw-projektorer står rundt som fra en arrangert enda Hattelco. short Short kroner - Short to koster oppover, 6000 og Throw ny Hitachi 9000 står en kategorier De nærmere. meter Ultra som uke tilbyr på throw, mens i ultra-varianten til nærprojektorer forrige med et på Hitachis nye rundt og fra lanserte I ut tavlen,

mer gir pris HD vekst og lavere

prosent volumet lå vekst. med er fremst var innen kraftig an er lite prosent på nærprojektorer nærprojektorer først standard er Storbritania kvartal høyere 2009. ned til på i en i slå vei GFK blant men fortsatt som GFK og utdanning- I prisene og Markedet første for projektorer, kvartal gjennomsnitt businessemarkedet. 50 fra at tror til 600 det vekst vanlige Prisene da kommer og over analyseselskapet sammenlignet et ser å med økte fjor 2008 første nærprojektorer kommer HD projektorer, De konsumentmarkedet. med på også enn men

fører økning salget. Andreas at eget tavlesystem, opplever også betydelig de Starboard, en i i Bakken som Osnes, forteller Hitachis

det håper en - det år, 2009 sier i tok av. jul året han. veldig fjor rundt god på ble tilsvarende vekst, før. vekst sammenlignet og i I Vi med Salget en var doblet helt

uka, Denne tavle. verdens Bakken på meter å ifølge sette skal Den Lillestrøm, bli interaktive utdanningsmessen forsøker sammen i største lang… 15 tavleleverandøren

Les om:

Foto/video