Slik bruker vi TV og nett

Slik bruker vi TV og nett

De to mediekanalene brukes om lag like mye, og ferske tall viser at de ofte brukes samtidig, og sammen med andre.

De siste månedene har det vært mye debatt om hvordan man skal løse at datanettene fylles av nytt innhold som leveres til et stadig større antall enheter. Den siste runden ble utløst av nett-tv-løsningen Netflix, som i løpet av kort tid har gitt tydelig innhogg i kapasiteten.

- Når 4G-nettet får en vitamininnsprøyting med dividende-frekvensene, vil mye av den økte kapasiteten brukes til tv- og videooverføring, fortalte Telenor Norge-sjef Berit Svendsen til oss i februar.

Senere har Svendsen understreket at tjenester som Netflix utfordrer inntektsmodellen for internett og bredbånd. Nå tjener ikke nettleverandørene noe på økt bruk.

PC vs TV og nettbrett

Men hvordan er denne bruken egentlig? Svaret ligger hos NRK. Utviklingen mot mer digital nettbruk bare øker.

- Det er flere pc-er enn tv-er i Norge, men det er flere husstander som ikke har pc enn som ikke har tv. Nettbrettandelen er 38 prosent, det er blant verdens høyeste. De spiller en avgjørende rolle i kapasitetsbruk - brettene brukes i økende grad til å se tv eller strømme innhold, forteller analysesjef Kristian Tolonen i NRK.

Til tross for at smartmobilpenetrasjonen i Norge er 71 prosent, og vil nå 99 prosent i løpet av to år, er de ikke viktig for strømming av tv-innhold. Nettbrett, derimot, regner NRK med vil doble som strømmingsklient i år.

Andelen innbyggere med nettbrett i Norge er beregnet til å være 54 prosent i starten av 2014. Det kan tyde på at nettbrett tar over rollen fra pc-en i sofaen.

Ser TV og internett sammen med andre

Det mest brukte mediet i Norge er tv, tett fulgt av internett. Gjerne samtidig, over det samme nettet. Moderne brukere bruker i sterkere og sterkere grad to skjermer – de ser på stor flatskjerm med et nettbrett eller pc i hånda. Bruken av tv hadde et klart hopp oppover i 2008, da digitaliseringen var gjennomført.

- Tv-kikking har doblet seg på to år ut til pc-er og nettbrett – både live og strømmetjenester, fortalte Tolonen.

For den som lurer, så er toskjerms tv-kikking også sosialt ut over bruk av sosiale medier. Det er rundt tv-en familien samles. Den tida hvor tv-seing er høyest, har ikke endret seg på 20 år. De fleste ser på tv mellom 18 og 23. Hele seksti prosent av tv-seing gjøres sammen med andre.

Men det er de voksne som ser på tv. De over 40 er de som ser mest tv. For alle aldersgrupper under førti er tv-seing synkende. Tenåringer ser minst på tv. Men den tida tenåringer ser tv, gjør de som regel sammen med andre.

Fleksible damer og tradisjonelle menn

Det som er helt nytt, er tidsforskjøvet tv-seing. En ting er at den er merkbar i form av salg av opptaks-bokser, en annen er bruken av strømmetjenester. Denne type seing er også kjønnsbetinget. Kvinner ser serier og drama når de har tid.

Dette står i kontrast til sport og den slags tidtrøyte. Den ses i sanntid, og ses på av menn.

Nett-tv har en absolutt toppleverandør: NRK. Nummer to er VG-tv, og derfra og ned er det et gap. Det vil si, dette gapet ble mindre etter Netflix kom i høst. Fra null til fire prosent daglig andel, og ti prosent andel ukentlig.

- Hvor sterk rolle Netflix vil få, får vi vite først når de gratis prøvemånedene er over dette året. Og hvor mange som fornyer tjenesten når kredittkortet der abonnementet trekkes går ut på dato, poengterte Tolonen.

TV-fri er ikke tv-fritt

Så dersom nettet er tregt, er det tv-kveld hos naboene. Det er gir ikke mindre tv-kikking av å ikke ha tv heller.

- Det finnes de som ikke har sitt eget tv-apparat. De er menn som ser på nett-tv, de er ikke «tatt av kvinnen», de har høyere utdanning, bor i by og stemmer enten SV eller Venstre, forklarte Tolonen,

Ingen reduksjon av nettbruk der, altså. Mest overraskende er det kanskje at det er kvinner som nå utløser kjøp av ny tv. Moderne tv-er og tilbehør velges i sterkere grad etter design og tilpassing til interiøret. Og funksjoner som tidsforskyving av tv-seing krever nyere tv-utstyr.

Foto/video