Slik finner du musikken du liker

Slik finner du musikken du liker

Norske Bach Technology hjelper deg i jakten på favorittbandet.

Hvordan finne frem til musikken du liker? Mengden informasjon risikerer å bli informasjonens verste fiende. Det finnes over 50 millioner musikkstykker digitalt på nettet. Er det mulig å finne frem i jungelen av innspilt musikk på en mer intelligent måte? Bach Technology har tatt mål av seg å avdekke musikkens dna for å gjøre jakten lettere.

- Vi analyserer lydfilene utfra en lang rekke deskriptorer, for å definere musikk så presist som mulig. For musikkindustrien vil dette gi store muligheter, samtidig som forbrukerne lettere vil finne frem til musikk eller stemninger de liker, sier Dagfinn Bach, styreleder i Bach Technology.

Smartere filer

Bach Technology jobber tett med musikkindustrien, og er tilknyttet anerkjente Fraunhofer Institute i Tyskland, hvor de samarbeider med blant annet Karlheinz Brandenburg, en av opphavsmennene bak mpeg1-layer3- (mp3) og mpeg2-algoritmen. Bach Technology er først ute med å utnytte mulighetene i mpeg7, som er det internasjonale standardformatet for metadata.

- Vi er i ferd med å analysere og tagge musikken, og legge inn metadata. Samtidig gjør vi musikkfilene gradvis smartere og mer innholdsrike gjennom en dynamisk oppdatering etter at kunden har kjøpt filen, sier Bach.

Hver fil kan innholde inntil 32 gigabytes med tilleggsinformasjon. Etter at BBC omtalte løsningen under musikkbransjefestivalen Midem i januar i år har interessen eksplodert. Wired, Reuters, AP og The Times fulgte opp med intervjuer. 35.000 brukere var på nettsiden samtidig.

- Vi ble overrasket over hvor kraftig et slikt medieoppslag virket. Vi ble kontaktet av mange plateselskaper og onlinetjenester i etterkant. Samtidig har vi arbeidet gjennom flere år, og har allerede et godt nettverk i bransjen, sier Dagfinn Bach.

Distribusjon av musikk er på en reise ingen vet enden på. Ingen vet om det blir en trist eller lykkelig slutt for platebransjen. CD fases gradvis ut til fordel for digital musikkdistribusjon. Dette gir helt nye muligheter for platebransjen. Eller sagt på en annen måte: Platebransjen er tvunget til å tenke nytt for å nå fremtidens musikkonsumenter. Den fremste konkurrenten for musikere og plateselskaper er piratdistribusjon av innhold via nettet. Det gjelder å finne tjenester som brukerne er villige til å betale for.

- Vi er rimelig sikre på at mpeg7 vil overta for dagens id3-standard. id3 har for lite metadata til å håndtere behovet for kategorisering. Musikkbransjen ser dette som en god metode for å nå kundene mer målrettet, sier Bach.

Marked i Kina og søk på stemning. Les mer på neste side!

Foto/video