Telenor saksøker seg selv

Telenor saksøker seg selv

Telenor Broadcast går til sak mot Rikstv, som Telenor eier en tredel av.

Det er ledelsen i Telenor Broadcast som nå har mistet tålmodigheten. De mener nemlig at Rikstv har gitt TV2 altfor gode vilkår i bakkenettet, slik også Post- og teletilsynet (PT) har påpekt. Etter et mislykket forsøk på å oppnå forlik, har selskapet bestemt seg for å gå rettens vei.

Selv om Telenor eier en tredel av Rikstv, er Telenor Broadcast heleier av Canal Digital, som er bakkenett-selskapets argeste konkurrent. Suppa blir ikke mindre grøtete av at Erik Nord, styreleder i Rikstv, er tidligere viseadministrerende direktør i Telenor Broadcast.

LES OGSÅ: Willy Jensen er lei rikstv

I en lettere absurd samtale referert i Dagens Næringsliv i dag, er det bare Tore Olaf Rimmereid i NRK som vil kommentere saken, og det går fram at han og hans advokat har arbeidet i ni måneder med å få til et forlik mellom partene. PT forbereder for tiden en tilsynssak. Tilsynet er kritisk til at eierne i Rikstv har mange interesser.

Les om:

Foto/video