TEST: Photoshop og Premiere Elements 8

TEST: Photoshop og Premiere Elements 8

Det går mot jul. Et av de sikreste tegnene på det, er at Adobe har kommet med nye versjoner av sine Elements-programmer for foto og video.

For sine profesjonelle programmer som Photoshop CS4 og Premiere Pro CS4 kjører Adobe en 18-24 måneders syklus på oppdateringene. Selv det synes en del brukere er altfor hyppig. Mange bedrifter befinner seg både ett og to versjonsnumre bak Adobes gjeldende programvareversjoner.

I et slikt perspektiv er det enda verre med forbrukerprogrammene til Adobe. I senere år har Adobe kjørt årlige oppgraderinger av Photoshop Elements og Premiere Elements, og de nye versjonene kommer alltid om høsten, akkurat i tide til å rekke julesesongen, eller «The Holiday Season», som amerikanerne helst kaller den kjøpelystne tiden vi nå går inn i.

Vi har forståelse for at det er viktig å lansere nye versjoner hyppig i det konkurranseutsatte programvaremarkedet på forbrukersiden. Men er det nødvendig å være med på hver eneste oppgradering når de kommer så hyppig?

For et snaut år siden konkluderte vi her i bladet med at det ikke var særlig grunn til å oppgradere fra versjon 6 til versjon 7 av Photoshop Elements. Den største nyheten i versjon 7 var muligheten til å lagre sikkerhetskopier av bildene sine på nettjenesten Photoshop.com – men tjenesten var forbeholdt kunder i USA.

Så nå er spørsmålet om det er mer aktuelt å oppgradere til versjon 8, enten man sitter på versjon 7 eller tidligere versjoner?

Organisering og redigering

Photoshop Elements og Premiere Elements fås kjøpt separat, men trenger man begge, sparer man 475 kroner på å kjøpe dem i samlepakke. Og stadig flere av oss trenger begge, for digitalkameraer har fått stadig bedre muligheter for å ta opp video.

Å si at de to programmene har likt brukergrensesnitt, blir galt, for det er jo forskjell på å redigere bilder og video. Men Adobes utviklere har bestrebet seg på å gjøre det så gjenkjennelig som mulig når man går fra det ene til det andre.

Programmene har da også en felles modul: Organize. Dette er egentlig albumdelen til Photoshop Elements, men nå kan man også organisere og legge inn videoklippene sine her. Man kan «tagge» dem med nøkkelord – tid, sted, dato, tema og lignende – slik at man lett finner dem igjen senere.

Noen vil innvende at det ikke er noen vits i å registrere videoklipp på den måten, for når man er ferdig med et prosjekt, ønsker man å fjerne de store videoråfilene fra disken snarest mulig. Det er et poeng, men nå når videofilene kommer fra minnekort og lignende i stedet for fra videobånd, har vi fått et nytt arkivbehov som vi ikke hadde før. Siden Organize-delen også kan brukes mot eksterne, frakoblede medier, kan mange finne det nyttig med denne muligheten for å bevare referanser til filene, som kan relinkes.

Kjærlig/hatforhold

Opp gjennom årene har jeg hatt et kjærlighet/hat-forhold til Organize-delen av Elements-programmene. På den ene siden får Organize stadig bedre og mer effektive verktøy for å tagge bilder og videoklipp, altså sette inn nøkkelord, lage album og så videre. Også denne gang er det forbedringer. Men det hjelper ikke hvor effektive taggeverktøyene er når man sitter med bildesamlinger på flere titusener av bilder som skal gjennomgås. Dette er og blir en tidkrevende jobb som det er lett å sluntre unna med, og da blir man aldri ajour.

Så det gjelder å legge seg til gode arbeidsvaner fra starten av og holde fast ved den arbeidsmetoden – og den programvaren – man har valgt. Benytter man Photoshop Elements på nye bilder, går taggearbeidet derimot som en lek.

I versjon 8 er taggingen forbedret. Hvis du ser på et videoklipp og kjenner igjen noen personer, kan du tagge klippet med navnene deres mens klippet vises. Dessuten har Photoshop Elements fått en ganske effektiv ansiktsgjenkjenning. Tidligere registrerte programmet bare at noen bilder hadde ansikter og andre ikke. Nå er programmet blitt ganske flink til å gjenkjenne personene. Jo flere bilder man legger inn av slekt og venner, jo flere blir automatisk gjenkjent og tagget med riktig navn.

Smart Tagging ble innført i forrige versjon og fungerer nå under importen av nye bilder og videoklipp. Dette er en slags autoanalysering av bildene, men den begrenser seg til å fastslå om bildene er av høy kvalitet, at de er skarpe og veleksponerte, om de inneholder ansikter og lignende. Hvis man vil vite om et klipp eller bilde innfrir de kvalitetskriteriene man har satt opp, kan man kjøre kommandoen Run Auto-Analyzer for å få klassifisert klippet eller bildet.

Foruten å organisere og administrere bilder i Organize kan man bruke denne delen av programvaren til enkel bilderedigering. Når man har valgt et bilde og klikket på fanen øverst til høyre merket Fix, får man tilgang til en håndfull automatiske redigeringer – en AutoSmartFix, som gjør «alt», eller man kan velge automatisk redigering separat av fargene, lysstyrkenivået, kontrasten og skarpheten. I tillegg kan man få fjernet røde blitsøyne automatisk, og man kan beskjære bildet. Alt dette gjøres altså mens man fortsatt befinner seg i Organize-modulen.

PÅ NESTE SIDE KAN DU LESE MER OM PHOTOSHOP ELEMENTS

Les om:

Foto/video