TEST: Slik er nye Elements

TEST: Slik er nye Elements

Adobe Photoshop Elements 6 er et av de beste bildeprogrammene for digitalfotografer på amatør- og hobbynivå.

Adobe har høstet en del kritikk fordi selskapet har «nedgradert» Adobe Photoshop Elements. Versjon 6 ligner mindre på ærverdige Photoshop enn forgjengerne. Men er det egentlig så galt?

Adobe Photoshop Elements har vært på markedet siden 2002. Programmet ble lansert som en rimelig og enkel forbrukerversjon av Adobe Photoshop, som den gang var ute i versjon 7. (Dagens versjon, Photoshop CS3, er egentlig versjon 10.) Nå er Photoshop Elements kommet i versjon 6.

I utgangspunktet lignet Adobes forbrukerprogrammer, Photoshop Elements og videoredigerings-programmet Premiere Elements, ganske mye på opphavsprogrammene, Photoshop og Premiere.

Brukere som hadde erfaring fra disse «tunge» programmene, kjente seg lett igjen i Elements-programmene, selv om en del funksjoner var tatt vekk.

I senere tid har imidlertid Adobe bestrebet seg på å gjøre Elements-programmene mer brukervennlige enn de opprinnelig var. Vi så trenden tydelig i forrige versjon av Premiere Elements og enda sterkere i nyeste Premiere Elements, versjon 4.

Denne trenden er om mulig enda mer markert i Photoshop Elements 6 sammenlignet med Photoshop Elements 5.

I data- og fotopressen har Adobe høstet en del kritikk for dette. Min kollega som anmeldte programmet i amerikanske PC World, skrev for eksempel at han personlig ville holde seg til versjon 5 heller enn å oppgradere til versjon 6. Andre har gitt uttrykk for lignende synspunkter.

Adobe Photoshop Elements 6 kan enten kjøpes separat, som denne pakken, eller i en kombinasjonspakke sammen med videoredigerings-programmet Adobe Premiere Elements 4.

Skyter over mål

Personlig tror jeg at disse kritikerne skyter over mål. Kanskje skyldes noe av kritikken at skribentene selv er mer eller mindre kyndige brukere av fullversjonen av Photoshop og at det de egentlig ønsker seg, er en billigere Photoshop? Behovene til folk som er nybegynnere i fotobehandling, har de neppe den helt store forståelsen for.

En standardfrase i presseomtalene av tidligere Photoshop Elements-versjoner har jo vært at det kan være lurt å bruke programmet til en slags brukervennlig og pedagogisk opplæring i bruken av Photoshop. Forståelig – for Photoshop har jo en bratt læreterskel.

Men jeg tror ærlig talt ikke at utviklerne bak Photoshop Elements har tenkt at de fleste som kjøper dette programmet, i neste runde skal investere i full Photoshop til 10 ganger så høy pris. I erkjennelsen av dette har man nå tatt sjansen på å fjerne enda flere av likhetstrekkene mellom amatør- og proff-programmene.

Derfor bør vi også vurdere Photoshop Elements på programmets egne premisser. Og da kommer i hvert fall jeg frem til at Photoshop Elements 6 må være et av de beste bildebehandlingsprogrammene for digitalfotografer på amatør- og hobbynivå – en gruppe som vokser voldsomt akkurat nå. (Tenk bare på den enorme veksten i salget av rimelige speilreflekskameraer.) Dette til tross for at Photoshop Elements 6 også har noen mindre vellykkede sider.

Elegant kaos

Først og fremst er Photoshop Elements 6 blitt sort og elegant, en trend vi har sett hos en rekke bilde- og videobehandlingsprogrammer i senere tid. Moten er også på vei inn i de profesjonelle Adobe CS3-pakkene, der for eksempel albumprogrammet Bridge har fått en lignende stil. Photoshop CS3 har imidlertid fortsatt en lys design.

Fra serier med nesten like bilder er det lett å sette sammen elementer fra de mest vellykede til det avsluttende bildet, som er det beste av dem alle, men kanskje ikke helt historisk korrekt. (Ill.: Adobe)

Om jeg ikke tar feil, var det vel videoredigeringsprogrammene fra Avid som var først ute med et mørkt grensesnitt, ut fra tanken om at det gir minst forstyrrelser i redigererens betraktning av videobildet på skjermen. Nå har dette spredd seg til bildebehandlingsprogrammene.

I motsetning til enkelte andre programmer med dette konseptet, kan ikke graden av «mørkt brukergrensesnitt» justeres i Photoshop Elements 6.

Photoshop Elements er ikke bare et bildebehandlingsprogram, men like mye et program for å organisere store bildemengder. Man oppretter en eller flere kataloger, som blir liggende i programmappen på c-disken, mens originalfilene godt kan ligge i sine originale mapper et annet sted, også på eksterne disker.

Programmet har diverse verktøy til å finne igjen bilder med, for eksempel at man kan legge inn søkbare bildetekster og nøkkelord. Alt dette gjøres i arbeidsområdet Organizer.

For å redigere bildene på «Photoshop-vis» går man over i arbeidsområdet Editor. Foruten Quick- og Full-redigering har man nå fått en ny modus kalt Guided Editing, der programmet hjelper til med redigeringen steg for steg.

Blant de andre forbedringene nevner vi at det er lettere å sette sammen elementer fra flere bilder med sømløse overganger, lettere å velge ut deler av et bilde, og programmet har fått nye temaer og tegninger til å pynte opp bildene med.

Originalfilen beskyttes

Mange fotografer synes det er viktig å passe på at originalfilen blir tatt vare på. I Digitalfotoskolen et annet sted i bladet tar vi for oss denne problemstillingen. Her fastslår vi bare at når man henter opp et bilde som allerede er lagt inn i Photoshop Elements' katalog og ligger i Organizer-modulen, vil bildet bli lagret med tillegget «-edited- » i filnavnet hvis man har redigert bildet. Ved første gangs redigering står det 1 i nummerfeltet, ved neste lagring 2 og så videre.

Når man så lukker den redigerte og lagrede bildefilen, kommer bildet frem i Photoshop Elements' Organizer-modul med en litt lysere ramme rundt seg enn de uredigerte bildene i albumet. Samtidig er det kommet inn et lite pil-symbol til høyre i rammen. Hvis man klikker på denne pilen, utvides bilderammen slik at den opprinnelige versjonen også kommer til syne – og kan redigeres.

Man kan redigere et bilde mange ganger og etterhvert få en samling av en rekke versjoner av det samme bildet. Men når man peker på pilen igjen, lukkes samlingen som viser alle versjonene, og det er bare den siste av dem som vises i Organizer.

Denne bildevisningen kalles på fagspråket «Stack». Begrepet er vel hentet fra kortstokkenes verden og brukes i en rekke bildeprogrammer, som Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom og Apple Aperture, for å nevne noen. Variasjoner av ett enkelt bilde lagres som en liten kortstokk som enten kan holdes samlet slik at bare ett bilde synes, eller man kan legge ut alle bildene ved siden av hverandre. I View-menyen i Photoshop Elements finner man da også kommandoer som Expand All Stacks og Collapse All Stacks.

Personlig synes jeg denne stack-metoden er utmerket. Den bidrar til at det er lett å sikre seg at man tar vare på både originalbildet og ulike redigerte versjoner av det, samtidig som fotoalbumet på pc-en ikke blir kaotisk.

Måten dette er gjort på i Photoshop Elements 6, fører imidle rtid til at det kan bli mange ekstra filer på disken. Det finnes programmer, for eksempel Apple Aperture for Mac, som bare lagrer miniatyrbildene med endringene, ikke komplett nye bildefiler. Endringene blir i stedet registrert som instruksjoner til programmet om hvilke endringer som er gjort, noe som tar vesentlig mindre diskplass enn for eksempel en komplett TIFF-fil.

Fleksibel lysbildefunksjon

Å få vist frem bildene sine må jo være hovedpoenget med å bearbeide dem i et program som Adobe Photoshop Elements. Programmet har flere funksjoner og moduler for både å skape forskjellige visningsformer («Create») og for å dele bilder («Share»).

I Create-modulen satte vi særlig pris på lysbildefunksjonen, der det blant annet er mulig å legge inn forskjellige overgangseffekter mellom bildene og variabel visningslengde på bildene.

Et ferdig lysbildeshow kan lagres som VMW-fil eller PDF-fil eller eksporteres direkte inn i tidslinjen i Premiere Elements – et eksempel på den gode integrasjonen mellom Adobe-programmer.

Programmet har også en funksjon for direkte bestilling av bildeutskrifter fra Kodak.

Merk forøvrig at det er stort sprik i prisene på Photoshop Elements 6 ute i markedet. Vanligvis pleier butikkprisene på slike produkter å ligge godt under produsentens veiledende pris, men i skrivende stund ser butikkprisene ut til å ligge til dels godt over Adobes veiledende pris.

Adobe Photoshop Elements 6

Pris: Ca kr 890 inkl. mva.
Internett: www.adobe.no

+ Brukervennlig bildebehandling, ganske mye Photoshop-funksjonalitet.
- Muligheten til å velge mellom flere redigeringsmåter, fra Auto Smart Fix til Full Edit, kan virke forvirrende.

Vi fant riktignok en butikk som solgte programmet for 695 kroner inklusive mva., men de fleste lå på rundt eller over tusenlappen, som er godt over veiledende pris.

Konklusjon

Adobe Photoshop Elements 6 ligner kanskje mindre på Photoshop CS3 enn hva tidligere versjoner av Photoshop Elements gjorde på sine samtidige versjoner av «moderprogrammet». På en del redigeringsområder er det likevel likhetspunkter nok til at man merker slektskapet. Er man på død og liv ute etter noe som ligner mest mulig på Photoshop, får man heller spare til originalen.

LES OGSÅ: Fiks bildene dine selv

Kombinert med alle organiserings- og søkeverktøyene er Adobe Photoshop Elements 6 et utmerket verktøy for både å administrere og bearbeide store samlinger av digitale fotos og annet multimedieinnhold.

Les om:

Foto/video