TV2 får ulovlig fordel

TV2 får ulovlig fordel

Post- og teletilsynet mener fremdeles at TV2s særbehandling i bakkenettet er konsesjonsstridig.

Post- og teletilsynet (PT) fastholder at TV2 er sikret betydelige bedre vilkår for en egen kanalpakke i det digitale bakkenettet enn de øvrige kringkasterne, og at dette er i strid med ikke-diskrimineringskravet i NTVs konsesjon. Samferdselsdepartementet (SD) får nå saken til endelig avgjørelse.

PT har i dag oversendt klagene fra NTV, RiksTV og TV2 på PTs vedtak 3. desember 2008 til SD. Tilsynet fastholder at NTV må sikre andre kringkastere mulighet til å fremforhandle tilsvarende vilkår for en egen kanalpakke som den TV2 har fått.

LES OGSÅ:

Kringkasterspesifikke kanalpakker

I avtalen med RiksTV har TV2 fått rett til å tilby en egen kanalpakke fra 2010, bestående av TV2s egne kanaler. I tillegg er det avtalefestet hvor høyt TV2-pakken kan prises ut til sluttkundene i forhold til Rikspakken frem til 2021,og hvor mye RiksTV vil bidra med i markedsføring og forhandlerprovisjon for å selge TV2-pakken i samme periode.

Andre kringkastere som eier flere kanaler er kun gitt en opsjon på å lansere egne kanalpakker dersom RiksTV introduserer TV2-pakken. Disse kringkasterne har ikke fått forhandle om vilkårene for sine pakker, og PT mener dette er i strid med ikke-diskrimineringskravet i konsesjonen.

– Mens RiksTV har påtatt seg detaljerte pris- og kostnadsdekningsforpliktelser for TV2-pakken frem til 2021, har de øvrige kringkasterne ingen visshet for under hvilke vilkår deres pakker vil bli solgt og tilbudt. Dette utgjør en betydelig konkurransefordel for TV2 Gruppen og deres kanalportefølje og vi mener de øvrige kringkasterne blir diskriminert, sier direktør i PT Willy Jensen i en pressemelding.

Ikke-diskrimineringskravet i konsesjonens punkt 4.8 første ledd er ment å sikre konkurransen mellom kringkasterne i bakkenettet. NRK og TV2 er to av eierne i RiksTV, og har til sammen bestemmende innflytelse i selskapets organer. Bakgrunnen for ikke-diskrimineringskravet er å hindre at eierne tilgodeser egne kanaler i forhold til vilkårene for distribusjon sammenlignet med konkurrerende kanaler.

LES OGSÅ: Telenor saksøker seg selv

Forbrukerne viktigst

PT er ikke imot at det introduseres mindre og rimeligere kanalpakker i tillegg til grunnpakken(e) i bakkenettet. Større valgfrihet og mindre pakker har vært etterspurt av betal-tv-kunder på alle distribusjonsplattformer i lang tid, og slike pakker kan fylle et behov i markedet.

– Dette rettferdiggjør imidlertid ikke at en av eierkanalene i RiksTV skal være bedre posisjonert enn andre kringkastere i bakkenettet for å fylle dette behovet. Det var nettopp uheldig posisjonering fra eierne - som vi nå ser i forhold til egne kanalpakker - som ikke-diskrimineringskravet i konsesjonen var ment å forhindre, sier Willy Jensen.

Se hele dokumentet som PT har sendt til Samferdselsdepartementet .

Les om:

Foto/video