Vegvesenet presser ut Mac-arkitekter

Vegvesenet presser ut Mac-arkitekter

Statens vegvesen tvinger arkitekter med Mac ut i grøfta. Digitale tegninger forventes levert på et filformat som kun de med Autocad og pc kan lage.

Statens vegvesen utlyser en rekke prosjekter der arkitekter og rådgivende ingeniører leverer inn tegninger digitalt. Etaten forventer at tegningene leveres inn på filformatet DWF (Design Web Format) for Autocad fra Autodesk. Det er kun støttet på Windows-plattformen.

- Det finnes ikke noe program for Mac som kan lage DWF. Det er blitt et voksende problem. Jeg er nødt til å bli både Microsoft- og pc-bruker før jeg kan tenke på å levere DWF. Det koster mye penger både i programvare og maskinvare, for ikke å snakke om opplæring, sier arkitekt Petter A. Larsen.

Landskapsarkitekt Bjørn Amund Enebo i Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter kan også fortelle at det forventes innleveringer på DWF.

- Mot Vegvesenet er det mye det. Vi baserer oss på pc og Windows med Autocad, det er det som brukes, sier Enebo.

Prosjektleder for Bjørvika-prosjektet, Svein Røed, har jobbet med en rekke jobber i Statens vegvesen. Han bekrefter at det er Autocads filformat som er rådende.

- Nesten alt vi har av tegninger lages i Autocad, som er tilpasset det behovet vi har. Det er stort sett DWF, noe DWG (eget Autocad-format, red. anm.). Det er det konsulentbransjen bruker i dag, sier Røed.

Presser ut pdf

Autocads tegningsformat er vektorbasert, og kan skalere tegningene. Et fullgodt alternativ er Adobes pdf, som mange har et forhold til fra før av, og som Mac-brukere kan produsere med sine tegningsprogrammer.

I Vegvesenets håndbok 151, ”Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter”, står det konkret angitt at pdf bør brukes:

”I prosjektstyringsplanen skal det beskrives hva som skal leveres digitalt av prosjekterte tegninger, data, modeller, rapporter og innmålinger. Det anbefales å benytte digitale tegninger på et egnet format, f.eks. DWF eller PDF.”

Til tross for dette, er det i praksis DWF som brukes til innleveringer av digitale tegninger.

- Et vektorbasert format med leser er allerede laget – pdf. Det kan alle lage, sier Larsen.

Mange arkitekter og rådgivere som bruker Mac kan føle at det er vanskelig å konfrontere en så stor kjøper som Statens vegvesen med å kunne levere inn på pdf, i frykt for å bli oppfattet som vanskelige å ha med å gjøre.

Petter Larsen forventer at Statens vegvesen rydder opp.

- Prosjektlederne må tvinges til å tillate innleveringer på begge filformater, sier Larsen og viser til håndboken.

Artikkelen er et utdrag fra en av nyhetssakene i denne ukens Computerworld papiravis.

Les om:

Foto/video