- Web 2.0 dreper kulturen

- Web 2.0 dreper kulturen

Forfatteren Andrew Keen har skrevet et manifest som advarer mot alvorlige kulturelle følger av Web 2.0.

Andrew Keens nye bok, "The Cult of the Amateur", tar for seg konsekvensene av Web 2.0, slik han ser dem. Keen er forfatter og grunnlegger av aftertv.com. Ifølge Keen kommer den nye webtrenden til å true grunnleggende verdier. Hovedpunktene i boka er oppsummert Anti-Web 2.0 Manifesto.

Her er noen av Keens poenger:

"Amatørskapets kult er den mest forførende villfarelsen i den digitale utopisme."

Det er skapt en kult som innebærer løfter om at ny medieteknologi som blogger, wikier og podcaster vil gjøre alle og enhver i stand til å bli godt leste forfattere, journalister, filmregissører og musikkartister. Dette bygger på en misforstått antakelse om at alle har noe interessant å si, mener Keen.

"Den mye feirede "demokratiseringen" av media vil ha en destruktiv kulturell virkning, særlig for kulturkritikk."

LES OGSÅ: Web 2.0 større risiko enn epost

Keen viser til filosofen Thomas Adorno som påpeker at "god smak" er udemokratisk i sin natur. Keen mener samfunnet trenger en elite av historisk progressivt tenkende kulturkritikere som på vegne av allmennheten kan vurdere verdien av kunstverk.

"Den digitale utopisme", som Keen konsekvent kaller web 2.0-trenden, vil flate ut denne eliten til å bli et oklokrati, et massestyre uten smak.

Dystopi

Keen advarer i stedet mot en dystopisk (det motsattte av utopisk) framtid der vi ikke lenger er i stand til å skille mellom virkelighet og fiksjon, fordi vi ikke er i stand til føre kontroll med teknologien. Han oppfordrer til grundig lesing, ikke bare av tyske Theodor Adorno, men også tsjekkiske Franz Kafka og argentineren Jorge Luis Borges, som alle har beskrevet lignende scenarier.

Keen forsvarer også de store mediene som så ofte blir utskjelt av de "digitale utopistene". En veldig stor del av kunsten og kulturen vi har hatt glede av i hele det 20. århundre har kommet fra Hollywood, de store plateselskapene og forlagshusene, påpeker Keen og viser til folk som Hitchcock og Bono. Innhold tilrettelagt av hvermannsen vil neppe ha ressurser nok til bygge opp like store kunstnere, skriver Keen.

George Orwells 1984 vil ikke bli virkelighet. Vi vil få et " skaperens diktatur" i stedet for Orwells statsdiktatur. "Alle vil tro de er Orwell" skriver Keen.

De verste impulsene

De digitale utopistene låner mye fra de tidligste teoriene til Marx og Rousseau, i sin sterke tro på individuell skaperkraft, felleseie og menneskets natur. Det er en feilslått vurdering, tror Keen, som samtidfig benytter anledningen til å slakte " the long tail , en mye sitert teori at internett vil skape et " flatere " mediemarked der små aktører handler med hverandre.

LES OGSÅ: Myspace-nekt for soldater

Keen ser heller for seg et Google-aktig monster som spinner seg større og større i en verden der det til slutt blir umulig å skille mellom innhold og reklame.Dagens pornografi er morgendagens media, tror Keen: uendelig narsisissme, skamløshet, vulgaritet i et selvrettferdig skaperunivers. Men folk trenger å beskyttes mot sine verste impulser hvis de ikke er i stand til det selv, skriver Keen og siterer Adorno.

"Så hvordan bekjempe den utopismen? Ord for ord, setning for setning, selvbedrag for selvbedrag"

Les hele manifestet her.

En kritisk kommentar til Keens utspill finner du her .

Foto/video