Fra behandling til forebygging

Fra behandling til forebygging

SOS International har så langt lansert online-programmer som hjelper folk til å stresse mindre, få en bedre hverdag, forebygge negative tanker og depresjon - samt hvordan man kan leve sunnere.

SOS International er en av de største aktørene innen helse-assistanse i Europa, og med det også en av Nordens største private helseaktører.

Med 40.000 medisinske alarmer hvert år, og med vaktlege-ansvar for de aller fleste oljeriggene utenfor norskekysten, og utallige transporter av pasienter over hele verden, har selskapet behov for godt integrerte it-systemer, rask kommunikasjon og godt fungerende telemedisinske løsninger.

Den nyeste komponenten i selskapets digitale strategi er forebyggende helse-programmer.

- Forebygging, eller preventiv behandling, er et viktig område for alle våre kunder innen forsikring, offentlig forvaltning og i privat sektor. Fokuset endrer seg fra hjelp og behandling til å forebygge at folk blir syke, forteller Tove Grøneng.

Computerworld It-helse møter Grøneng på åpningen av de nye norske lokalene til SOS International i Nydalen. Hun er nordisk utviklingssjef for selskapet og har de siste årene jobbet med ehelse-strategie.

Utgangspunktet er at ny teknologi kan gi bedre kvalitet i tjenestene og en bedre og raskere behandling av pasientene.

- Vi vil også kunne redusere kostnader og ressurser, men vårt primære mål med digitaliseringen er at vi er opptatte av å bedre helsetilbudet i Norge og i Norden forøvrig, sier hun.

Ofte ulykker

SOS International er en mektig organisasjon. Selskapet sørger for å frakte syke og skadde pasienter fra hele verden tilbake til sine nordiske land.

Rundt 800 pasienter hentes med ambulansefly hvert år og flere tusen på rutefly.

Også selskapets aktivitet i Nordsjøen er kritisk.

Ingen plattform kan starte boreaktivitet før en medisinsk infrastruktur og helsetjeneste er på plass.

- Det blir veldig mye av håndtering akkurat når hendelsene skjer. Det handler ofte om ulykker eller akutt sykdom. I tillegg blir pasienten ofte behandlet på stedet hendelsen skjer. På oljeplattform betyr det faktisk at det i en kort tidsramme må avgjøres om og hvordan en pasient skal fraktes til land, eller om et akutteam må reise ut. Det er ganske avgjørende i livstruende situasjoner om man må ut med et helikopter eller kan bringe pasienten i land, forteller Krisian Lexow, anestesilege og medisinsk ansvarlig.

På oljeplattformene er det stasjonert en sykepleier. De har kontakt via telefon med legene, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. I økende grad brukes det telemedisinske løsninger og videokonferanse.

- Dette kan vi selvsagt ikke gjøre via Skype. Pasinetinformasjon må sendes på sikrede linjer eller som krypterte data, sier Lexow.

Bruker mye penger

Et selvstendig ønske om å være teknologisk oppdatert og utvikle effektive løsninger er en av årsakene til at SOS Internationals ser nærmere nærmere på forebyggende aktiviteter. En annen er selvsagt gevinstene, både for selskapet og pasientene.

- Vi er i ferd med utvide våre tjenester fra det akutte til det preventive på grunn av de økende problemene med livsstilssykdommer. Vi håper at vi kan unngå en del av hendelsene, sier Grøneng.

Hun peker på at flere enn før er opptatte av sin egen helse. Mange bruker mye penger på trening og sunn mat.

Internett egner seg godt til å hjelpe til med å forbedre helse, både fysisk og mentalt, med det er avgjørende at tjenestene er kvalitetssikret og basert på løsninger med dokumenterte resultater.

- Vi har definert våre tjenester inn i en en helsepyramide, hvor det er vårt hovedmål å bidra til at flest mulig klarer seg i den nederste delen av pyramiden. Der er forebyggende helsearbeid og psykologiske aspekter en viktig del. Dette er et godt mål for forsikringsselskaper, myndigheter og hver enkelt person, sier hun.

Endringspsykologi

Pål Kraft, professor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, synes ikke der er rart at internettbaserte løsninger fungerer godt til å motivere til livsstilsendringer som for eksempel røykeslutt og bedre trening.

Han peker på at det i alle mennesker føres en mental kamp mellom fornuften og impulser. Det er vanskelig å bryte dårlige vaner. Ved å få hjelp til å sette mål, trinn for trinn, er det mye lettere å endre adferden.

-- Mange ønsker å ta andre veier i livet - ikke drikke, ikke røyke, trene mer - men får det ikke til. Det er mentale barrierer som står mellom deg og målet. Men det kan også hende man har for mange mål, eller forventer for raske resultater. Hvis ikke det fungerer, blir man lett skuffet, deppet eller stresset av det.

Derfor er resultatene med enkle hjelpeprogrammer forholdsvis gode.

Programmene som er basert på forskning og anerkjente metoder, er utviklet av Changetech.

Foreløpig formidler SOS International fire programmer innen det de kaller "Selfcare web tjenester og Personal Change Psychology".

Disse handler om hvordan man kan stresse mindre, hvordan man kan få en bedre hverdag, hvordan man kan forebygge negative tanker og depresjon - og hvordan man kan leve sunnere.

Det er ytterligere fire programmer som er i utvikling. De er: Hjelp til å takle foreldrerollen, hjelp til røykeslutt, en effektiv måte å drikke mindre på og et bedre liv med diabetes.

Programmene kombinerer moderne teknikk med moderne endringspsykologi, og har ifølge Grøneng dokumentert effekt.

- Det finnes tusenvis av nettsteder med gode helseråd, men stort sett vil det bli verre fordi man ikke lykkes. Man trenger et strukturert opplegg som går over en konkret periode, om det er en måned eller et år. Programmet må også kunne fange deg opp når du går utenfor veien, forteller Kraft.

Naturlig utvidelse

Som privat aktør er SOS International i en særstilling i norsk og nordisk helsesektor, som for det meste er organisert gjennom offentlig sektor.

Selv om offentlige sektor til en viss grad benytter seg av tjenester fra private aktører, må SOS International tilpasse seg en omfattende bruk av teknologi for å kunne yte riktige service.

- Vi har utviklet våre egne systemer. Det er vanskelig å kommunisere med det offentlige. Alle har ulikt utstyr og systemer, sier hun.

Mye av pasientbehandlingen til SOS International utføres av leger ute på oppdrag.

Ddigitalisering av journalføring er basert på krypterte Adobe-skjema tilpasset den tjenesten som utføres.

Dette sikrer at det kan utveksles pasientinformasjon på en sikker måte. .

- Begynner dere med de nye online-programmene å bli en konkurrent til det offentlige helsevesenet?

- Vi er ikke opptatte av å konkurrere med det offentlige. Vi ønsker å være en bidragsyter og samarbeidspartner, sier Grøneng.

- Samhandlingsreformen handler jo mye om det dere gjør, å flytte pasienter mellom tjenester eller sykehus?

- Ja, vi samarbeider med det offentlige i dag. Vi har helsepersonell tilgjengelig døgnet rundt. Kanskje vi kan også levere de nye tjenestene til dem? Det er naturlig for oss å utvide samarbeide til også å gjelde kommunene, avslutter Grøneng.