Fra BMW til CCC

Fra BMW til CCC

Nitti prosent av all innovasjon i BMW-konsernet drives fram av it og elektronikk. Bilen er i ferd med å bli en del av et informasjonsnettverk
Elektronikk- og it-utviklingen i bilindustrien går langt utover det som tradisjonelt er blitt kalt mekatronikk, altså kombinasjonen av mekanikk og elektroniske styringssystemer. Mye av dagens utviklingsarbeid handler om funksjoner som ikke har med kjøreegenskaper og sikkerhet å gjøre.

Ifølge BMW vil bilen i framtiden bli en integrert komponent i et verdensomspenndende nettverk av informasjon, meldinger, transaksjoner og tjenester. Informasjon vil bli like tilgjengelig i bilen som alle andre steder. Mobil shopping og mobile banktransaksjoner blir like vanlig som dagens transaksjoner fra pc-en hjemme i stua.

Kjent

Åtti prosent av programvaren som finnes i BMWs dyreste bilmodeller brukes til å tilby fører og passasjerer informasjon- og kommunikasjonstjenester.

-- Vi legger mye arbeid ned å etablere det vi kaller CCC, eller Communications & Control Center. Talegjenkjenning kommer til å bli en viktig del av denne teknologien, sier BMWs sjefs-teknolog Joachim Hauser da han nylig besøkte Norge.

I samarbeid med organsasjonen AutoSAR er BMW sentral i å ta fram standarder for informasjonsteknologi i biler. Teknologien kommer til å bli annerledes enn den som brukes i næringslivet. Men målet er at grensesnittet brukeren skal være mest mulig likt det vi er vant til.

-- Vi arbeider for at funksjonalitet skal være som hjemme eller på kontoret. Det er praktisk for å alle som kjører å ha kjente størrelser å forholde seg til, sier Hauser.

Internt

Gjennom å arbeide med datastøttet design og produksjon (CAD/CAM) i IBM Tyskland på slutten av åtti-tallet, fikk Hauser dyptgående kunnskap om industrielle it-systemer. Blant annet gjennomførte han omfattende studier og pilotprosjekter for å vise hvordan CAD-systemer kan knyttes sammen med kunnskapsdatabaser.

I 2000 ble Joachim Hauser ansvarlig for BMW-gruppens strategier innen logistikk og produksjon. Etterhvert fikk han stablet på beina et helt nytt initiativ for å effektivisere alle prosesser forbundet med utvikling og produksjon av elektriske- og elektroniske systemer i bilene.

Prosjektet "Systemorientering", som Hauser leder, er BMWs svar på den hurtig voksende kompleksiteten innen bil-elektronikk. Alt fra systemarkitektur til programvareutvikling og støtte for interne forretningssystemer omfattes av prosjektet. Innen 2005 vil BMW ha snudd oppned på det meste som har med bilenes it- og elektronikkegenskaper å gjøre.

Felles ledelse

Helt sentralt i all teknologiutvikling hos BMW er et forskningssenter kalt FIZ (Forshungs- und Innovations-Zentrum). Her er den såkalt Product Evolution Process-en (PEP) utviklet. Dette er en metode som aksellererer opp produktutviklingen.

Ifølge BMW skiller PEP seg fra vanlig produktutvikling i bilindustrien på samme måte som en datamaskin skiller seg fra skyvelæret. I stedet for å ta et skritt om gangen løses flest mulig oppgaver samtidig. Samarbeid er ikke basert på at hver enkelt blir tildelt ansvar, men på felles ledelse av prosjektet (simultaneous engineering).

Den grunnleggende tanken er at felles verdier og ressurses skal respekteres og utnyttes så langt det er mulig, samtidig som forskjeller løftes fram der det er nødvendig for å utvikle de forskjellige bil-modellenes egenart.

Oppdaterer underveis

På samme måte som brukergrensesnittet i bilen skal være mest mulig likt det sjåføren kjenner fra før, skal it i bilen knyttes sammen med BMWs interne datasystemer. Med moderne elektronikk er ikke en bil ferdig utviklet når den overleveres kunden.

Gjennom avanserte kommunikasjonsløsninger kan bilen oppdateres gjennom hele levetiden.

-- Det er ingenting i veien for at våre kunder kan kjøpe ny funksjonalitet mens de kjører bilen, sier Joachim Hauser.

Resultatet er at alt henger sammen med alt, som Gro Harlem Brundtland ville ha sagt. Produktutvikling og interne prosesser i BMW må leve i samspill med it-løsningen i bilene. Med bakgrunn fra utvikling av girbokser med dobbel kløtsj for Porsche og fra kompliserte industrisystemer i IBM, er få bedre egnet til å lede denne utviklingen enn BMWs Joachim Hauser.