Fra en direktørstol til en annen

Erik Frøystein er ansatt som ny administrerende direktør i Inmeta Licensing. For kort tid siden forlot han viseadministerende-stillingen i SMG.

Erik Frøystein tiltrer sin nye stilling 2. mai. Han kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Santech Micro Group Norge (SMG), som han nylig måtte forlate.

- Erik Frøystein kan vise til svært gode resultater fra sin tid som leder i Digital Equipment Corp, Cimtec/WM-data og SMG Norge. Han har i disse selskapene innehatt ledende stillinger innenfor salg og leveranse av infrastrukturløsninger og programvare. Dette er erfaring og kompetanse som Inmeta Licensing vil dra stor nytte av i sin videre vekst i markedet, sier konsernsjef Ulf Ristebråten i Inmeta ASA.

- Jeg har i mange år fulgt utviklingen til Inmeta Licensing og har i de siste fem årene også vært så heldig å ha dem som kunde. Dette har gitt meg den nødvendige trygghet på at jeg går inn i et seriøst og fremtidsrettet selskap, sier Frøystein.

Inmeta Licensing er en nordisk aktør i markedet for lisensavtaler, lisensrådgivning og lisensforvaltning mot privat og offentlig sektor, samt i partnerskap med anerkjente konsulenthus levere effektive digitale arkivløsninger og arbeidsflytverktøy.