Fra Geneve til Oslo

Fra Geneve til Oslo

Christian Sommerfelt har mønstret på som ny toppsjef i Contopronto. Nå skal betalingstjenesten relanseres og verden erobres.
Christian Sommerfelt har en variert bakgrunn fra mange bransjer, alt med internasjonalt preg. Nå skal Contopronto, som driver med betalingstjenester ved hjelp av mobiltelefonen, få fotfeste i England og flere europeiske land neste år.

-- Hvorfor skiftet du jobb?

-- Det var fordi jeg jobbet i et tilsvarende selskap med base i Geneve, og som slet med oppstartsvansker som alle andre i bransjen. Det var upraktisk for meg å jobbe i Geneve med familie i Oslo. Men primært skiftet jeg fordi jeg så at Contopronto ligger lengst fremme i vår bransje. Det er en bransje som er utrolig spennende, og Contopronto er et spennende og utfordrende selskap.

-- Hva er det beste/verste med å skifte jobb?

-- Det beste er nye utfordringer og nytt potensial, nye utvilkingsmuligheter for meg selv og at det er mer praktisk. Utvikingsmulighetene er hovedfaktoren. Jeg kan ikke seg noen ulemper for mitt vedkommende.

-- Din største utfordring i ny jobb?

-- Det er å relansere produktet vårt i Norge, pluss åpning av virksomhet i England i november samt andre land i Europa i løpet av 2005.

-- Hvis du kunne valgt helt på nytt en ny bransje/karriere/utdanning. Hva og hvor ville du vært?

-- Jeg trives godt i denne bransjen her. Jeg har jobbet i mange forskjellig bransjer med fellestrekket internasjonal virksomhet. Skulle jeg starte på nytt ville jeg ikke valgt annerledes.