FRA-loven har trådt i kraft

FRA-loven har trådt i kraft

Slik påvirker den svenske FRA-loven dine nettaktiviteter.

Allerede i juni ønsket den svenske regjeringen å banke gjennom loven om signalspaning, der det svenske Försvarets radioanstalt (FRA) skulle få overvåke all informasjon gjennom svenske kabler. Men massiv kritikk har gjort at regjeringen har gått gjennom en ekstra utredningsrunde.

En mer presisert utgave av loven ble godkjent av svenske Riksdagen 14. oktober. Opposisjonspartiene samt Camilla Lindberg fra Folkpartiet stemte mot loven. Sistnevnte har i lang tid vært en motstander av loven, tidvis - slik som nå - som eneste personen som sitter i regjeringen.

I midnatt trådte loven i kraft, melder Pc För Alla.

Og slik fungerer den:

Elektronisk informasjon som passerer gjennom kabler på svensk mark får kartlegges om:

  • FRA anser de kartlagte som en trussel av Sverige, for eksempel ytre militære trusler mot landet og strategiske forhold med hensyn til internasjonal terrorisme.
  • Den nyopprettede Forsvarsunderrättelsesdomstolen godkjenner kartleggingen.
  • Regjeringen, regjeringskontoret eller forsvarmakten gir FRA signalspaningsoppdrag.
  • Avsender eller mottaker må være lokalisert utenfor Sverige.
  • Informasjonen må ikke omhandle syndebekjennelse eller åndelige saker («bikt eller själavård») – med mindre det finnes ekstreme argumenter for det.

Alle som har blitt elektronisk overvåket skal få vite det i etterkant, om taushetsplikten tillater det. Da kan beslutningen om overvåkning også ankes. FRA får ikke lagre innsamlede opplysninger i mer enn ett år.

Arbeidet fra FRA med å kople seg opp til ulike svenske nettleverandører er under arbeid, men arbeidet er ikke ferdig ennå, ifølge Computer Sweden.