Fra neste år kan alle levere elektronisk selvangivelse

Fra neste år kan alle levere elektronisk selvangivelse

Neste år kan praktisk talt alle lønnstakere og pensjonister som ønsker å levere selvangivelsen elektronisk gjøre det.

Skatteetaten lanserte i dag den hittil største interaktive internettløsningen i offentlig sektor.

I år var første året alle næringsdrivende kunne levere elektronisk. Nå får alle lønnstakere og pensjonister samme mulighet.

3,2 millioner nordmenn får muligheten

Det er om lag 3,2 millioner lønnstakere og pensjonister i Norge, som alle får forhåndsutfylte selvangivelser.

I underkant av to millioner av disse har hatt mulighet til å levere elektronisk siden 1999. Nå får resten av skattyterne samme mulighet. Dette ble kjent på en pressekonferanse i dag.

Alle vedlegg via internett

 

Skattyterne vil kunne endre eller gjøre tilføyelser på samtlige poster i selvangivelsen på Internett. Alle pliktige vedlegg er integrert i løsningen, og brukerne har enkel og rask tilgang til ulike former for elektronisk informasjon og hjelp ved utfyllingen.

 

Både selvangivelsen og vedleggene vil ha samme visuelle utforming som papirutgavene. Folk vil derfor kjenne seg igjen, melder Skatteetaten.

 

Vil bedre servicen

 

Den nye internettløsningen for levering av selvangivelsen gjøres først og fremst for å bedre servicen. Samtidig fører dette til mindre manuelt arbeid ved likningskontorene og bedre datakvalitet.

 

Det vil frigjøre ressurser som kan brukes bedre. Blant annet kan dette bidra til bedre oppfølging og kontroll av næringslivet. Bedre datakvalitet gjør det enklere å fastsette likningen korrekt, noe som øker rettssikkerheten for den enkelte.

 

Også via mobiltelefon

 

Skattytere som ønsker å levere selvangivelsen via telefon, tekstmelding (sms) eller på papir kan fortsatt gjøre det.

 

Når vi vet at den gamle løsningen kunne benyttes av mellom 1,9 og 2 millioner skattytere er nesten 1,2 millioner elektronisk leverte selvangivelser i 2004 en ubetinget suksess, opplyser Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.