- Fra pioner til sinke på elektronisk sporing

IKT-Norge mener vi har beveget oss i feil retning når det gjelder sporing av matvaresikkerhet. Men Per Morten Hoff er fornøyd med at det nå skjer noe.

IKT-Norge er svært fornøyd med at Landbruksdepartementet med tilhørende tilsynsmyndigheter nå starter arbeidet med å lage et nasjonalt system for sporing av matvarer. Det skjer på overtid, Norge har dessverre beveget seg fra pioner til sinke når det gjelder sporing og matvaresikkerhet, skriver IKT-Norge i en pressemelding.

Dessverre har tidligere landbruksministre vist betydelig unnfallenhet ved ikke å prioritere dette arbeidet. Allerede i 2003 hadde IKT-Norge dette oppe på agendaen da ideen ble presentert for daværende Landbruksminister Lars Sponheim. Siden har vi tatt opp igjen spørsmålet en rekke ganger, men ingen ting har skjedd, verken i Landbruksdepartementet eller i Norges forskningsråd, hevder bransjeforeningen.

Norge hadde via oppdrettsnæringen et stort forsprang på resten av verden når det gjelder sporing. Men mens vi i Norge har slått oss til ro med at norsk mat er trygg, har EU satset milliarder på trygg mat og sporing av mat. Matvaresikkerhet har vært løftet opp som et prioritert hovedområde i EUs 6. rammeprogram og dette vil fortsette i det 7. rammeprogram.

Vil utvikle en standard

IKT-Norge har også tatt initiativ til utvikling av et elektronisk rammeverk for offentlige tilsyn og kvalitetssikring av disse. Hensikten med dette initiativet er å utvikle en standard for utveksling av data.

Prosjektet er ikke kommersielt og har ingen ting med matsporing å gjøre, men er en plattform for utvikling av standarder på dette området. Både det svenske Livsmedelverket og Mattilsynet er invitert til å delta i dette arbeidet (kalt PSQA) i regi av EPR forum www.eprforum.no

PSQA Mat tar høyde for å redusere risikoen for nye katastrofer i matbransjen. Den siste tids katastrofe for matbransjen viser at det er nødvendig å etablere elektronisk inspeksjon og sporing av alle ledd og operasjoner i en matkjede for å sikre matkvalitet. Kostnadene for både samfunnet og bedrifter som blir rammet er til fulle demonstrert, mener IKT-Norge.