http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

Flerbruker holografi-bord


Holografier er strengt tatt ingen nyhet, men fram til nå har holografier vært en opplevelse for én person om gangen. Delte hologrammer, der flere personer kan betrakte det samme bildet samtidig, gjerne fra forskjellige vinkler, har fram til nå ikke vært mulig.


Det skal det australske selskapet Euclideon gjøre noe med, melder nettsiden Extreme Tech. Selskapet har vist en prototype av et holografi-bord med en liggende skjerm, der bildet «svever oppå». Til nå har slike bord bare vært enbruker, fordi at perspektivet ikke endrer seg med synsvinkelen. Extreme Tech kommenterer at det har vært gjort enkelte forsøk på å løse dette tidligere, men disse har hatt store begrensninger.


Euclideons løsning er basert på en kombinasjon av polariserte briller og fire bevegelsessensorer bygd inn i hver side av bordet. Basert på dette bygger systemet opp et riktig projisert bilde for hvert øye, opptil åtte bilder samtidig. Dermed klarer løsningen å betjene fire samtidige brukere, som alle ser det samme bildet fra samme perspektiv, mens de kan stå på hver sin side av bordet.


Selskapet ser for seg at dette kan bli en god løsning for designere, arkitekter, byplanleggere, militære og andre som jobber i grupper og trenger visualisering. Euclideon har ambisjoner om å komme på markedet med bordet i 2018.


Myke helsesensorer


Pulssensorer og annen kroppsnær elektronikk har fram til nå stort sett vært harde, klumpete, ubøyelige og generelt ubehagelige produkter å ha på seg. Professor Kyung-In Jang ved Daegu Gyeongbuks institutt for vitenskap og teknologi i Sør-Korea har derfor jobbet med små, myke og dermed bøy- og strekkbare kroppssensorer.


Disse er på tykkelse med et plaster og så store som en mynt. Sensorer, prosessorer, radiosendere og antenner, i alt 50 komponenter, er støpt inn i en silikonskive som utgjør selve enheten som klebes på huden. Sammenkoblingen av komponentene er gjort med et nettverk av 250 ørsmå ledninger utformet som spiralfjærer. Siden disse snurrete ledningene oppfører seg akkurat som fjærer, blir hele enheten fleksibel og lar seg bøye og strekke uten at forbindelser brytes. I stedet for batterier forsynes enheten med strøm trådløst.


Enheten som nylig har blitt vist fram registrerer hjerteslag, svette, muskelbevegelser og andre helsedata, som overføres trådløst til en mobiltelefon. Professor Jang mener at denne løsningen kan ha en rekke anvendelsesområder, både innen kontinuerlig helseovervåking og behandling av sykdommer. Han peker for eksempel på grisgrendte strøk der det mangler legedekning som en klar kandidat for sin helsemonitor i kombinasjon med telemedisin.