http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

100 ganger mindre antenner


Tradisjonelle radioantenner har en lengde som henger sammen med bølgelengden til signalene de skal håndtere. Derfor er båtantenner for VHF-radio cirka en meter lange, mens Wi-Fi-antenner er omlag ti centimeter lange. Dette er en opplagt begrensning for videre miniatyrisering av radioer, noe professor Nian Sun ved Northeastern University i Boston ønsker å gjøre noe med.


I stedet for å fange opp de elektromagnetiske bølgene som radiosignaler er, så kan en antenne bruke akustiske bølger fra samme frekvens i stedet. Disse bølgene er omlag ti tusen ganger mindre enn radiobølgene, noe som fører til at antennene som bruker disse bølgene kan være to størrelsesordener mindre enn de mest kompakte av dagens antenner, melder universitetets nyhetsside.


Antennene som professor Suns team har demonstrert konverterer mellom radiobølger til akustisk resonans til spenningsendringer som elektronikken kan bruke ved hjelp av nanoelektromekaniske systemer (NEMS). En rund piezomagnetisk membran koblet til et piezoelektrisk materiale vil fungere for signaler i gigahertz-området, for eksempel Wi-Fi. Teamet har også lagd en firkantet antenne som passer for radio- og TV-signaler i megahertz-området, der begge antennene er mindre enn en millimeter i diameter, og kan integreres på en og samme brikke. Dette gir store muligheter for bruk innen medisin, implantater i hjernen og mindre mobiler enn noen gang før.


3D-print sterkt som stål


Selv om 3D-printing foreløpig ikke har blitt en så banebrytende teknologi i samfunnet som de ivrigste tilhengerne skulle ha det til, så foregår det mye videreutvikling på området. Den vanligste måten å skrive ut ting med 3D-printere er ved å smelte et plastfilament som bygger opp gjenstanden.


Problemet med dette materialet er at det ikke er så sterkt at det kan inngå som maskindeler, eller andre ting som skal tåle store påkjenninger. Det finnes løsninger for å printe med metallpulver, men dette krever svært høye temperaturer og en komplisert prosess som består av flere komponenter.


Nå melder nettsiden Extreme Tech at selskapet Markforged har en enklere løsning. De kan printe deler ved hjelp av karbonforsterket nylon, som selskapet påstår er like sterkt som stål. Denne løsningen skal være 20 ganger sterkere og 10 ganger stivere enn tradisjonell ABS plast. Derfor mener selskapet at deler som er skrevet ut med printeren Markforged X5 kan erstatte deler som er lagd av utfrest aluminium for industrielle anvendelser.


Dette skal gå 50 ganger raskere enn å fremstille deler av aluminium med tradisjonelle metoder, og skal være 20 ganger billigere fordi det ikke er noe svinn av materialet.