Teknikk fra uka som gikk

Teknikk fra uka som gikk

FREDAGSTECH: Spennende smånyheter som du kanskje har gått glipp av denne uken: Smarte bildekk som tilpasser seg underlaget, kritiske spørsmål om Apple Face ID, biler som dobbeltkommuniserer.

Smarte bildekk som tilpasser seg underlaget

Moderne biler, og særlig morgendagens biler, blir fullstappet av avansert elektronikk og intelligens som skal gjøre bilkjøringen enklere, tryggere, smartere og generelt bedre. Det virker som det virkelig bobler i kreativiteten til bilindustrien for tiden, og dette begrenser seg ikke bare til de store og velkjente bilfabrikantene.

Dekkprodusenten Continental viste under bilmessen Frankfurt Auto Show, som avsluttes søndag 24. september, fram to smarte teknologier for bildekk, melder nettsiden Extreme Tech. Kombinasjonen av disse vil gi dekk som føler hvordan kjøreforholdene er, om veien er våt, isete eller snødekt, eller til og med om det er løs sand under hjulene, og som deretter automatisk justerer dekktrykket og bredden på dekkene for å levere optimal ytelse.

Teknikken Contisense integrerer sensorer og et sjikt av elektriske ledende gummi i dekket. Det kan måle hvilket trykk dekket er blåst opp med, noe dagens sensorløsninger ikke klarer, temperaturen på dekk og vei, om veien er fuktig av regn, snø eller is, i tillegg til mønsterdybden. Alt dette sendes trådløst over Bluetooth, i første omgang til en mobiltelefon, senere til bilens innebygde sikkerhetssystem.

Contiadapt reagerer på dataene fra Contisense. Både lufttrykket og bredden på dekket kan justeres i fart, for å endre på kontaktflaten mot underlaget. Continental ser for seg forskjellige innstillinger for våte, glatte, ujevne og normale veier. På tørr god vei settes høyt lufttrykk for liten og effektiv kontaktflate, mens på snø eller under offroading på myk sand vil trykket reduseres til under 1 Bar for å maksimere dekkets egenskaper.

Ifølge Extreme Tech antyder Continental at disse teknologiene kunne være allment tilgjengelig om fem år. Det er muligens lenge til vi ser en ekte Transformer, men ingen skal si at bilindustrien ikke prøver.

Kritiske spørsmål om Apple Face ID

Når ny teknologi kommer på banen, er det ofte noen som setter spørsmålstegn ved nyheten. Da Apple lanserte sin fingeravtrykksbaserte Touch ID på sine mobiltelefoner for noen år siden, var det mange som ytret tvil om sikkerheten og påliteligheten til løsningen. Nå har selskapet kommet på banen med en autentiseringsløsning basert på ansiktsgjenkjenning i sin aller nyeste mobiltelefon, og igjen kommer skepsisen, både fra techmiljøene og fra offentlige myndigheter.

En av de som spør er den amerikanske senatoren Al Franken. I et åpent brev til Apples toppsjef Tim Cook lister senatoren opp en rekke problemstillinger omkring løsningen, sett i et sikkerhets- og personvernperspektiv.

Løsningen baserer seg på skanning av ansiktet, som resulterer i «avtrykksdata» som lagres i telefonen for senere sammenligning. Senatoren spør om det er mulig å hente ut disse dataene for annen bruk, enten av Apple eller andre. I tillegg ønsker senatoren en ytterligere forsikring fra Apple at selskapet ikke har til hensikt å bruke disse dataene i andre sammenhenger.

Han spør også om en nærmere beskrivelse av hvordan Apple har sikret at løsningen ikke kan narres av et foto eller en maske. De kanskje ekleste spørsmålene til Apple, er hvordan selskapet har sikret at telefonen ikke kan låses opp av andre enn eieren ved å holde den foran ansiktet, og hvordan Apple akter å forholde seg til myndighetskrav om tilgang til avtrykksdata eller selve løsningen. Senatoren har gitt Apple en svarfrist i midten av oktober.

Biler som dobbeltkommuniserer

For å øke sikkerheten for biltrafikk, både med autonome og tradisjonelle biler, trenges det gode kommunikasjonsløsninger for bilene. Det er flere «samtalepartnere» bilene kan ha, både andre biler (V2V – Vehicle to Vehicle), veien og infrastrukturen langs veiene (V2I – Vehicle to Infrastructure), i tillegg til fotgjengere, syklister og andre som ferdes langs veiene uten å være bil (V2P – Vehicle to Pedestrian). Når kommunikasjonsløsningen klarer å dekke alle disse behovene på en gang, omtales dette som V2X – Vehicle to Everything.

En opplagt bærer for slik kommunikasjon er mobilnettene, men de er ikke egnet for alle anvendelser. I situasjoner der det haster å få overlevert data, for eksempel hvis bilen som er 40 meter foran hugger i bremsene eller sklir, er ikke mobilnettet egnet. Siden mobilkommunikasjon alltid går via basestasjonene, vil forsinkelsen i nettverket gjøre at dataene kommer for seint fram for at bilen bak skal klare å reagere i tide.

I slike tilfeller er direkte datautveksling mellom bilene det beste alternativet. Slike løsninger vil imidlertid ha kort rekkevidde, både fordi at lokal utveksling ikke skal forstyrre andre som er lengre unna, og fordi at frekvensene som er tilgjengelige for slik kommunikasjon ikke tillater all verdens rekkevidde. Dermed er denne løsningen uegnet for å for eksempel sende ut informasjon fra infrastrukturen til bilene om at veien snevrer inn med ett felt en kilometer lenger fram.  

Brikkefabrikanten Qualcomm har nylig lansert en radiobrikke som sier «ja takk, begge deler». Brikken 9150 C-V2X (Cellular and Vehicle to Everything) kommuniserer både over mobilnettene og direkte med andre i nærheten ved hjelp av 5,9 GHz-båndet som er avsatt til denne bruken. Dermed skulle bilistene snart få både meldinger fra veien om en omkjøring lenger fram, og advarsel fra bilen foran om at veien er glatt.

 

Les om:

Fredagstech