Fremover for BaneTele

Fremover for BaneTele

BaneTeles årsresultat viser en positiv utviking. Driftsresultatet havnet på 22 millioner kroner etter avskrivninger. Tunge finanskostnader gir negativ bunnlinje.
Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på 22 millioner kroner og ser frem til enda sterkere resultater for inneværende år, skriver BaneTele i en pressemelding.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) havnet på 104 millioner kroner og representerer dermed 19 prosent av omsetningen.

-- Vår snuoperasjon har vært vellykket, og vi har forbedret resultatet før skatt med 116 millioner fra i fjor. Men vi er ennå ikke helt i havn, sier administrerende direktør Matthias Peter.

Som følge av 48,7 millioner i finanskostnader fikk BaneTele et negativt resultat før skatt på 26 millioner. Driftsresultatet er imidlertid forbedret med hele 97,4 millioner kroner fra 2002. Selskapet hadde en omsetning på 547 millioner i 2003.

Den positive utviklingen skyldes i stor grad kostnadsreduksjoner og økt fokus på selskapets kjernevirksomhet.

--Snuoperasjonen i 2003 var en utfordring, og ble vellykket spesielt takket være de ansattes innsats. Vi har vært igjennom et krevende år. Vi vil fortsette med streng kostnadskontroll og skarpt fokusert kjernevirksomhet. Allerede nå ser vi en positiv trend i første kvartal av 2004 og er optimistiske med tanke på ytterligere resultatforbedring i 2004, sier Matthias Peter.