I fremste rekke

I fremste rekke

Leder i Service 2004, et bilag i Computerworld 29, 10. september 2004
Servicebyggerne i ulike torgløsninger i kommune-Norge står i fremste rekke både fysisk og teknologisk. Mye er skrevet om verdien av offentlige servicetorg, og den debatten skal vi ikke vekke til live igjen. Servicetorgene er kommet for å bli, og i dag setter de standarden for den moderne utvikling av offentlig sektor.

I mange år har servicekonferansen for kommune-Norge vært en av de mest spennende samlingene for leverandører og innkjøpere av nye kunderettede systemer i kommune-Norge. I spissen står servicetorgenes egen organisasjon, forkortet Fosk. Med seg har de ansatte på torgene, samt it-innkjøpere i organisasjonene.

I år er de spente på hva den nye moderniseringsministeren, Morten Andreas Meyer bringer med seg av signaler. Meyer har slått fast at det er utredet nok, at han vil få etablert standardløsninger og få fortgang i digitaliseringen av det offentlige Norge. Kommunene er nok spent på hva slags drahjelp Meyer har tenkt å tilby.

I tillegg tror vi service-menneskene i kommune-Norge også er spente på hva den nye sosial- og arbeidsminister Dagfinn Høybråten har tenkt å bidra med, når han vil etablere en velferdsetat på tvers av dagens trygd- arbeid og sosialtjeneste. Her ligger det et vell av tekniske og fysiske utfordringer for både kommunene og de ansatte på dagens servicetorg.

Hvem skal fronte det nye velferds-Norge? Skal de kommunale servicetorgene danne base for tilbudene til innbyggerne? Og hvordan skal Høybråten få dagens ulike it-løsninger til å spille sammen, og fungere på en hensiktsmessig, og ikke minst personvernmessig fornuftig måte.

Vil Høybråten danne nye organisasjoner, eller vil dagens servicetorg bli tilført ny kompetanse og nye oppgaver?

Det var i sin tid Gro Harlem Brundtland som initierte arbeidet med Offentlige servicekontorer (OSK) på slutten av 80-tallet. Skal dette initiativet endelig virkeliggjøres?