Fri pris

Det vil i år utdeles en pris til en person, gruppe eller bedrift for spesiell innsats for fri programvare i Norge.

For tredje gang vil det i år ble utdelt en pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en spesielt fremragende innsats for fri programvare i Norge.

Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av Linux, BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer, åpen kildekode, fri programvare eller åpne standarder. Nominasjoner skal sendes til styret for Unix brukergruppen i Norge.

I juryen sitter Dag Asheim, Gisle Hannemyr, Hårek Haugerud, Glenn Kinberg Paulsen og Matthias Ettrich. Årets pris for fremme av fri programvare i Norge deles så ut i oktober.