EU støtter friprog-Røys

EU støtter friprog-Røys

EU-kommissær Neelie Kroes gir full støtte til fornyingsminister Heidi Grande Røys’ kamp for åpne standarder og økt utbredelse av fri programvare i det offentlige.

Under sitt norgesbesøk i Bergen drøftet EUs mektige kommissær for konkurranse, Neelie Kroes, konkurransespørsmål innenfor it-området med fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Kroes er en forkjemper for en politikk hvor åpne standarder skal supplere konkurranselovene når det gjelder å oppnå fordelene ved effektiv konkurranse.

Det er ikke lenge siden Kroes ila Microsoft en bot på over syv milliarder kroner for å ha unnlatt å følge EUs pålegg, og hun er en sterk tilhenger av at konkurransemyndighetene følger it-sektoren nøye for å sikre innovasjon og at forbrukernes interesser blir ivaretatt.

- Kroes er veldig opptatt av fri programvare og åpne standarder, og hun legger merke til hva vi gjør i Norge. Jeg fikk ros for vår støtte til Friprog-senteret, og hun fremhevet også våre initiativ for åpne standarder i det offentlige og vekting av fri programvare i anbud, sier Grande Røys til Computerworld.

LES OGSÅ: Microsoft fikk syv milliarder i bot

EU er i ferd med å utarbeide en strategi for hvordan fri programvare skal foretrekkes foran proprietære løsninger. EU-kommisjonen skal blant annet foreslå at det skal kjøpes mer fri programvare fra utviklere av åpen kildekode.

Samtidig har Grande Røys bestilt en utredning for en preferansepolitikk for fri programvare for staten, som skal være klar i løpet av sommeren. Anbudet for ny elektronisk postjournal ble vektet til fordel for fri programvare, selv om juridiske eksperter har tatt til orde for at en slik preferansepolitikk kan være i strid med EØS-avtalen.

- Det er mulig at det ligger noen utfordringer der, men det var veldig morsomt å høre hennes tanker rundt dette. Det er jo interessant hvis en EU-kommissær går imot EU-regelverket, og dersom reglene skulle stå i veien for økt utbredelse av fri programvare, er det mulig at man vil gå inn å se på det, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: Innstilling: Nei til fri programvare i anbud

EU-kommissæren ga fornyingsministeren flere gode råd, og anbefalte henne blant annet å ta en tur til München hvor de utelukkende baserer seg på fri programvare i den offentlige administrasjonen.

- Der har de kastet ut Microsoft, og det er jo sånn vi også tenker. Det har ikke noe med Microsoft å gjøre, men gjelder jo fri programvare på bekostning av en hvilken som helst proprietær løsning. Det er en viktig symboleffekt og en god ryggdekning å ha at EU-kommissæren tenker som vi tenker, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: EU-refs til Microsoft

Fri Programvare