Fire år med Friprogsenteret

Fire år med Friprogsenteret

LEDER: Det er billigere å kjøpe hyllevare enn å utvikle egne løsninger.

I august 2007 åpnet tidligere fornyingsminister Heidi Grande Røys Friprogsenteret i Drammen. Det skulle være et slags startskudd for utbredelsen av fri programvare i offentlig sektor.

Denne uken ble det kjent at senterets leder Heidi Austlid slutter. Det gjør det naturlig å oppsummere hvor fri programvare står i offentlig sektor, etter nesten fire år med politisk ryggdekning.

Mer i privat sektor

Bruken av fri programvare har utvilsomt økt de siste årene. Dette er likevel mer enn sannhet i privat sektor enn i offentlig sektor. Til tross for politisk ønske om det motsatte, har utbredelsen blitt hemmet av mangel på både kompetanse og dedikerte utviklingsressurser. Det var dette problemet Friprogsenteret skulle bøte på, men i denne sammenhengen spørs det om senterets innflytelse har vært stor nok til å utgjøre noen reell forskjell.

På papiret er gevinstene udiskutable. Men 430 kommuner som trenger fagsystemer innen områder som skole, eldreomsorg, barnehager, byggesaker og barnevern er det åpenbart at det ligger et stort uutnyttet potensial i utvikling av felles løsninger.

Spørsmålet er likevel hvordan dette skal skje. Kommunene i Norge er autonome i sin natur, og ønsker i utgangspunktet ikke en streng overordnet og sentral it-strategi som binder opp midler. Derfor gir også staten sjelden dekret på dette området, men satser heller på anbefalinger - som i større eller mindre grad blir tatt til etterretning.

Ingen gevinst av å dele

Og når det kommer til fri programvare er det nok ikke bare viljen det står på. Det er et grunnleggende problem at få kommuner og offentlige etater har ressurser til å drive egen utvikling. Så selv om man ser nytten i åpne løsninger, blir det i et innkjøpsperspektiv billigere å kjøpe hyllevare, enn bygge en organisasjon som kan utvikle egne løsninger. Selv om det for samfunnet som helhet blir dyrere fordi disse ikke kan deles med andre.

Så, med eller uten Friprogsenteret, er det liten grunn til å tro på noen voldsom vekst i bruken av fri programvare med det første. Senteret har likevel en viktig rolle å spille som kompetansesenter, og ikke minst er den årlige konferansen Go Open blitt en sentral møteplass for alle som er opptatte av mer effektive it-løsninger i offentlig sektor.

Men det er all grunn til å ønske den nye lederen lykke til med en utfordrende oppgave.

Fri Programvare