Flere vil sertifisere seg på Linux

Flere vil sertifisere seg på Linux

Før ville folk bare øke kunnskapen sin. Nå vil de ha papirene i orden.

Midt i Storo-krysset i Oslo holder Redpill Linpro til – et av Nordens største Linux-miljøer. Etter sammenslåingen av norske Linpro og svenske Redpill har selskapet rundt 180 ansatte. Hele dette miljøet bidrar når selskapet holder kurs.

- Jeg er den eneste dedikerte ansatte i kursvirksomheten vår. De fleste av kursene våre avholdes av våre ansatte, som til daglig jobber med teknologien de underviser i, sier Yngve Sandal.

Og selskapet har en lang Linux-historie. Linpro ble stiftet allerede i 1995, overlevde dotcom-krisen, og har vokst seg store på både oppkjøp og organisk vekst.

Intime grupper

Sandals solorolle er en følge av en omorganisering, hvor kursvirksomheten ikke er skilt ut som egen søyle, men ligger horisontalt gjennom alle bedriftens aktiviteter. I stedet for å ha en liten gruppe, er det nå et aktivt kursmiljø i hele Redpill Linpro.

- De fleste liker å formidle noe om arbeidet sitt. Vi velger å ha små grupper, helst fem-seks stykker. Da får man tett kontakt med foredragsholderen, og god overføring av kunnskap, sier Sandal.

Selskapet serverer en lang liste med kurs innen Linux, Red Hat, Ubuntu, JBoss, SpringSource, MySQL, forretningssystemer og Mac OS X, i tillegg til utviklingskurs.

- Kundene våre er veldig forskjellige. Vi har ganske mange fra offentlig sektor, men også mange fra banknæringen, geoteknikk og telekom-selskaper, sier Sandal.

De fleste kurs avholdes i Redpill Linpros lokaler i Oslo, men det holdes også bedriftsinterne kurs hos kundene.

Mac, flere kvinner

Selskapet begynte rundt 2003 med kurs for Apple. Grunnen var at Apple åpnet OS X mot Unix, og søkte en partner som kunne Unix.

- Apple har blitt veldig pop. I mange bedrifter kjøper ansatte seg bærbare Mac-er. Vi ser mange ansatte fra it-avdelingene i tradisjonelle pc-bedrifter på kurs, nettopp for de skal betjene er rekke Mac-er i tillegg, sier Sandal.

I tillegg kommer folk fra grafisk bransje og Mac-forhandlere. Ifølge Sandal er Redpill Linpro det eneste selskapet som tilbyr slike Mac-kurs i Norge.

- Stort sett er de fleste kursdeltagerne våre ikke sluttbrukere, men ansatte i it-avdelinger, sier Sandal.

- Linux har blitt mainstream, det ser vi tydelig. For ti år siden var det ikke hvem som helst som deltok på kursene. Da var det dem som skrudde på boksene nede i en kjeller. Men nå er Linux mer vanlig. Kvinneandelen øker også, men det er fremdeles flest menn som er med, sier Sandal.

Red Hat, Novell, Ubuntu

Redpill Linpro har avtaler med de store Linux-aktørene, som Red Hat, Novell og Ubuntu.

- Vi ser en veldig dreining til sertifisering, sier Sandal.

For syv-åtte år siden hadde Red Hat den eneste ordentlige sertifiseringen.

- Da var den typiske Linux-kursdeltager ikke opptatt av å sertifisere seg. De ville ha mer kunnskap, og tenkte ikke så mye på jobb og karriere.

Nå er imidlertid Linux-miljøet etablert, og kursdeltagerne ønsker å gjøre seg attraktive i jobbmarkedet.

- Red Hat (RHE) holder posisjonen sin, og er kåret flere ganger som den "hotteste sertifiseringen". Men vi tilbyr også distribusjonsuavhengige sertifiseringer, som går på Linux generelt. Linux-folk har blitt mye mer opptatt av sin karriere, avslutter Sandal

Fri Programvare