Forgerock tjener penger på friprog

Forgerock tjener penger på friprog

Allianz, Swiss Sign, AOL og NSB vil ha Suns gamle løsninger.

En samling fagfolk fra Suns programvaremiljø har dannet Forgerock med hovedkvarter på Lysaker.

- Vi startet opp første februar, men tiden frem til nå har vært en etableringsfase, sier Lasse Andresen, administrerende direktør i Forgerock.

På den tiden har Forgerock etablert nasjonale selskaper i Frankrike, Norge, Storbritannia og USA. I øyeblikket er det rundt 35 ansatte fordelt på en lang rekke europeiske land. I tillegg har Forgerock ansatte i Brasil.

- Vi er et selskap eid av de ansatte. Vi har mer enn 70 partnere rundt om i verden. Allerede tjener vi penger. Satsingen er på open source på tre områder. Vi kaller det I3, fortsetter Lasse Andresen.

Forgerock har oppnådd en rekke internasjonale kunder. Nevnes kan Allianz, Swiss Sign, AOL og norske NSB.

I3 omfatter identitet, interaksjon og integrasjon. I løpet av oktober skal produktene presenteres i nye utgaver. På identitet satses det på Suns Identity Manager som Oracle har vraket til fordel for sitt eksisterende alternativ. I produktet inngår adgangssystemet som sjekker og autoriserer brukerne.

Interaksjon betyr i praksis portalteknologi som Forgerock lisensierer fra selskapet Liferay. Integrasjon baseres på produktet Open ESB, en sammenkoblingsteknologi for programvare som er en viktig del av tjenesteorientert arkitektur (SOA, Service Oriented Architecture).

Fra Sun

Forgerock tar utgangspunkt i åpen kildekode med basis Suns innsats på området.

- Open Source er viktig. Det har utviklet seg fra en opprørsbevegelse til å bli en komponent i dagens samling av it-produkter for bedriftene, fremhever Simon Phipps, strategidirektør i Forgerock.

Identitetstjenesten tar utgangspunkt i Suns arbeid som er tilgjengelig via lisensmodellen CDDL (Common Development and Distribution Licence).

- Vi har fokus på bedriftsbehovene. Samtidig har vi kollaborativ utvikling. Det skal være valgmulighet, understreker Simon Phipps.

- Vi har utviklet vår ID-løsning i Norge, Slovakia og Ungarn. Vi må holde alt åpent, forklarer Lasse Andresen.

Det betyr at alle kan skaffe seg Forgerocks produkter uten å betale noe.

- Det er gratis hvis du henter produktet selv. Vår inntekt kommer fra salg. Kundene betaler årlig eller månedlig, sier Lasse Andresen.

Salg betyr salg av tjenester som omfatter samarbeid og assistanse i bruken av produktet. Det omfatter feilretting, videreutvikling og assistanse i henhold til en tjenesteavtale.

Gratis eller betaling

For kunden er dermed Forgerocks produkter gratis å anskaffe, men koster å bruke. Det hindrer ikke at de er gratis å anskaffe og gratis å bruke, dersom kunden kan leve med produktet som det er, og er villig til å rydde opp i alle utfordringer selv, eksempelvis ved oppgradering av datamaskinens operativsystem.

- Vi har noen andre alternativer. I praksis er det fire, forklarer Lasse Andresen.

To er allerede nevnt, gratis å bruke, alternativt betaling for å bruke.

- Utfordringen for en rekke leverandører av Open Source har vært å tvinge kunden fra gratis bruk til betaling for bruk, understreker Lasse Andresen.

Derfor tilbyr Forgerock lav lisens ved utprøving av produktet på en reell problemstilling og en noe høyere lisens for utviklingsassistanse. Utprøvingslisensen og utviklingslisensen er hjelpemidlene for å få virksomheter til å innse at lisensbetaling rydder opp i mye hodebry og mas.

Forgerock har valgt denne strategien fordi Sun tvang kundene over på betalingslisens ved at ekstra funksjonalitet kostet, av og til, til stor frustrasjon.

- Kode regjerer, men kvalitet avgjør, fremhever Alexis Moussine-Pouchkine i Oracle som leder arbeidet med deler av Suns programvareportefølje i Oracle.

Et viktig moment for leverandører av åpen kildekode, for mange vil få utfordringer de nærmeste fem årene.

Fri Programvare