Friprogfolket har fått nok av Oracle

Friprogfolket har fått nok av Oracle

Martin Hauge og andre bidragsytere til Open Office tar kontrollen selv.

- Det har vært mye frustrasjon rundt måten Oracle har håndtert koden på. De har vært restriktive i forhold til hvordan koden skal brukes, kombinert med en lite offensiv holdning i forhold til videreutvikling, sier Martin Hauge, norsk pressekontakt i The Document Foundation.

Det skal lite til for å borde en fri skute. Kodingen i Open Office ligger helt åpent. Alt som skal til for å ta over skuta er å endre noen bokstaver i et merkenavn. Følgelig blir Open Office til Libre Office. Bak mytteriet står The Document Foundation, som igjen består av en bred allianse av utviklere, oversettere og andre bidragsytere til åpne kontorprogrammer.

- Det er ikke vi i Norge som startet dette, men alle de andre skandinaviske og europeiske landene gikk inn for dette, og vi valgte å henge oss på. Vi mener vi kan lage en bedre programpakke når vi er uavhengige av Oracle.

- Hva ligger egentlig bak dette?

- Det har vært en del murring der ute, ikke minst på Open Office-konferansen i Budapest i høst, uten at jeg kjenner til hva som har skjedd i kulissene.

Sun med kjempeinnsats

- Hva sier ryktene?

- Det går på at Oracle har vært for snevre i behandlingen av Open Office, og det oppleves som de er mer opptatt av egne rettigheter og å redusere åpenheten. Oracle har valgt å ikke følge opp flere gode initiativer til endringer. Det kan virke frustrerende for mange.

Det er mindre enn et år siden Oracle kjøpte Sun for rundt 50 milliarder kroner. Med på kjøpet fikk Oracle kontroll over Open Office. Det tok ikke lang tid før tilhengerne av fri programvare begynte å frykte utviklingen av frie plattformer som MySQL, Open Office og Open Solaris. Misnøyen har åpenbart forplantet seg raskt i de frie miljøene generelt, og utviklerne av Open Office spesielt.

- Sun har gjort en kjempeinnsats de siste ti årene, og Oracle er invitert til å jobbe videre med oss på samme vilkår som alle andre. Men fra nå kommer vår utvikling til å skje på Libre Office. Oracle står fritt til å gå videre med Open Office eller samarbeide med oss, sier Martin Hauge.

Prinsipp

Det er på sin plass med en kort rekapitulering. Utgangspunktet er altså frie kontorprogrammer, hvor Sun tidligere koordinerte utviklingen av openoffice.org. I 2007 etablerte utviklere, som mente Sun var for rigide og konservative i sin forvaltning av koden, Go-oo (som står for Go Open Office). Dette arbeidet ble igjen koordinert av Novell. Sun fortsatte med Open Office, parallelt med sin kommersielle variant, Star Office. Libre Office er altså siste skudd på stammen, og har fått med seg Go-oo og stort sett hele utviklermiljøet fra Open Office. Det hele høres ut som introen i en russisk slektsroman, og det er lov å spørre om alt mylderet illustrerer svakheten med fri programvare. Hvor mange grener tåler egentlig dette treet å bære?

- Vi ser dette som en styrke. Slik har det vært med Unix og Linux. Og også med Netscape og Mozilla Firefox. Ofte er det forretningsmodeller og ulike organisatoriske konstellasjoner som bestemmer dette. Hver har sin egen historie, målsetning og utviklingsløp. Men vi mener det er kvalitet, og ikke kvantitet som ofte skaper disse endringene, sier Hauge.

- Kan det ikke være forvirrende for kundene?

- Det er et viktig prinsipp at ikke ett selskap har kontrollen, og at videreutviklingen av frie kontorprogrammer foregår åpent, men koordinert, slik at det blir lettere å videreutvikle tilpassede løsninger for kundene. Det tror vi kundene også vil sette pris på.

Intervjuet fortsetter på neste side!

Fri Programvare