Hjelp Mozilla, vinn penger

Hjelp Mozilla, vinn penger

Alt for mange laster ned Firefox, men slutter å bruke den etter første forsøk. Nå vil Mozilla ha din hjelp til å endre på det.

Mozilla hevder at flere titalls millioner laster ned Firefox, men at hele 75 prosent av disse ikke bruker nettleseren etter de par første gangene. Mozilla innser at dette er et problem som den samlede brukermassen kan finne en bedre løsning på enn hva de klarer alene.

Derfor har de nå satt igang konkurransen Impact Mozilla.

Åpner sine data

For å hjelpe deg igang har Mozilla gjort dataene om nedlasting av Firefox fritt tilgjengelig. Når du har sett på dataene og funnet en mulig løsning kan du sende inn et sammendrag av dette. Alle forslagene går så til en finale-runde hvor alle skal kunne avgi sin stemme.

Om ditt forslag vinner vil du få muligheten til å administrere markedsføringskampanjen for det som nå må sies å være et av de største merkevarene på internett. I tillegg får du en premie på 3 000 dollar eller over 17 000 kroner.

Fristen for å sende inn ditt forslag er 24. oktober.

Fri Programvare