- Ikke overrasket, men fornøyd

- Ikke overrasket, men fornøyd

27,2 millioner kroner til it-politiske tiltak, deriblant friprog. Også matsporing får millioner.

En post på 27,2 millioner kroner i Statsbudsjettet skal blant annet bidra til å etablere en overordnet it-arkitektur i offentlig sektor, arbeidet med å innføre felles standardformat for elektronisk faktura, nedbygging av digitale skiller i samfunnet, «stimulere til innovasjon, utvikling av nye tjenester og nye former for demokratisk deltaing basert på Web 2.0-teknologi» samt økt bruk av åpne standarder og fri programvare i offentlig sektor.

Redusere leverandørbindinger

Når det gjelder fri programvare ser regjeringen at mer bruk i offentlig sektor kan «redusere leverandørbindinger som kan være usunne for konkurransen i programvaremarkedet,» i tillegg til å gi grunnlag for økt kompetansetuvikling og innovasjon.

Friprogsenteret skal rent pengemessig få 4,3 millioner kroner. Heidi Austlid, senterets leder, ramlet ikke akkurat av stolen da hun så summen.

- Det tilsvarer vel en realvekst, men det er fint man velger å opprettholde satsningen. Samtidig er det begrenset hva man få til for 4,3 millioner. Det blir til at vi holder aktiviteten på dagens nivå, uten noe stort rom for utvidelse. Så jeg er egentlig fornøyd, men ikke spesielt overrasket, sier hun til Computerworld.

Matsporingspenger

I tillegg får E-sporingsprosjektet penger. Ni millioner kroner skal bidra til å gi bedre systemer for sporing fra matprodusent frem til forbruker.

Fri Programvare