Itil og friprog, hånd i hånd

Itil og friprog, hånd i hånd

Fri kildekode og strukturert systemtenking kan virke som ild og vann. Men ikke hos Redpill-Linpro.

Hos Redpill-Linpro, en av de store forretningsaktørene innen fri kildekode, er Itil tatt i bruk som en ordinær del av tjenestelevering.

- Den muligens beste gevinsten av vår bruk av Itil, er at den lar rask og fleksibel endringshåndtering være viktigst, sier Per Andreas Buer, som leder forretningsområdet.

- For svært mange kunder er god endringshåndtering prioritert høyere enn oppetid.

Itil var et av grepene som fulgte etter dot-com-boblen i starten av årtusenet. Før dette var levering av driftstjenester fortsatt i startgropa. Etter boblen ble mulighetene flere, å sette ut driftstjenester ble vanligere og behovet for å beskrive og systemere tjenestetilbudet ble viktigere.

Lar CMDB bli helt sjef

Det er to tilpassninger som Redpill-Linpro har tatt i bruk for å ta grep.

Det ene er å gjøre endringshåndteringsdatabasen (Change Management Database, CMDB) autorativ framfor deskriptiv. Endringsmodulen (Change Management) i Itil-rammeverket er gjerne en av de mer omfattende og ressurskrevende elementene. Det er ikke uvanlig at 40 prosent eller mer av ressursbruken i en it-organisasjon går med til endringshåndtering.

Kontroll over endringer er derfor både drevet av behov for kostnadskontroll og reduksjon av risiko for å unngå kostnadsbomber. Viktige elementer i tillegg til CMDB er faste styringsgrupper bestående av representanter for it-avdeling, virksomhet-/forretningsprosessene og brukere – "CAB" (Change Advisory Board).

- En utfordring blir gjerne å dokumentere endringene i CMDB, sier Buer.

- Spesielt i miljøer hvor det skjer hyppige endringer, kan det å endre CMDB fortløpende bli prioritert ned.

I slike tilfeller ender man opp med en CMDB som ikke er utfyllende, og som inneholder lite detaljer. En slik CMDB kan sjelden brukes til tilbakesporing og nøyaktige feilsøk etter hvilke endringer som utløser problemer. Eller man kan kreve høyt detaljnivå, med hyppige og tidkrevende systemrevisjoner ("audit", red.anm.) av CMDB som følge.

- Vi løste dette ved å gjøre CMDB autoritær – endringer skrives først inn i CMDB, og så iverksettes den med så mye automatisering som mulig, forteller Buer.

- Nytten av dette øker med mer kompliserte systemer. Om man har noen titusen systemoppsettfiler er konsistens vanskelig å oppnå.

Mer om fordelene, les videre på neste side!

Fri Programvare