Microsoft starter friprogselskap

Microsoft starter friprogselskap

Det nye datterselskapet skal sørge for bedre samspill mellom Microsofts teknologi og fri programvare.

Det nye selskapet ble offisielt opprettet torsdag, og har fått navnet Microsoft Open Technologies Inc., melder Computerworlds nyhetstjeneste.

Selskapet skal sørge for at Microsofts produkter spiller på lag med åpne standarder og friprog.

Samtidig skal selskapet være mellomledd mellom friprogutviklere og Microsoft.

Ønsker samarbeid

Jean Paoli har lenge vært ansvarlig for Microsofts interoperabilitetsstategi, og blir nå administrerende direktør i det nye selskapet.

- Selskapet tilbyr en ny og tydeligere måte å engasjere i åpen kildekode-miljøet på, sier Paoli til Infoworld USA.

Microsoft har lenge samarbeidet med friprog-organisasjoner som for eksempel Apache Software Foundation og Opencurve, påpeker han, og legger til at det nye selskapet skal sørge for bedre samspill mellom lukket og åpen programvare.

- Denne strukturen vil gjøre det enklere og raskere å delta i eksisterende friprog-prosjekter samt å åpne for å motta bidrag fra åpen kildekode-miljøet. Over tid vil vi få bedre samspill med åpen kildekode-verdenen, sier Paoli.

- Dette er kjempehyggelig

Martin Bekkelund, seniorrådgiver i Friprogsenteret, synes det er flott å høre at Microsoft tar fri programvare og åpen kildekode alvorlig.

- Vi synes det er kjempehyggelig at de ser verdien i fri programvare. Vi håper det er et steg i riktig retning for Microsoft, og vi velger å tro at dette er et reelt satsingområde for selskapet, sier Bekkelund.

Han legger til at det vil bli spennende å se hvordan det kommer til å gå, spesielt med tanke på de til tider krasse kommentarene selskapet tidligere har kommet med om temaet.

Når det gjelder årsaken til at programvaregiganten nå tydeligvis ønsker å samarbeide med snarere enn å motarbeide friprog-miljøet, viser Bekkelund til friprog-suksessen Android fra Google.

- Vi ser jo hvordan friprog har slått seg opp med for eksempel Android, sier Bekkelund. "Jeg kan tenke meg at det er den typen ting som ligger bak."

Fri Programvare