Mozilla med ny utvikler-lab

Mozilla med ny utvikler-lab

Mozilla har startet opp Developer Tools Lab, som skal lage verktøy for utviklere av Open Web.

Det Åpne Nettet, eller Open Web, er et uttrykk for et paradigme hvor data og brukere fritt kan bevege seg mellom applikasjoner basert på standarder, uten å bli hindret av proprietær teknologi eller firmaer som holder brukernes data fanget. Du kan si at det er et motstykke til " walled garden".

Mange som har jobbet med det Åpne Nettet har lenge irritert seg over at det er for mye snakk, og for lite verktøy for å faktisk videreutvikle dette paradigmet, men nå vil Mozilla Foundation, som ellers er mest kjent for sin nettleser Firefox og e-postklient Thunderbird, komme til unnsetning.

Mozilla har hyret inn grunnleggerne av Ajaxian, Dion Almaer og Ben Galbraith, for å lede sitt nye Developer Tools Lab. Denne nye laben vil jobbe innenfor den allerede eksisterende Mozilla Labs, som tidligere har gitt oss spennende programvare som for eksempel Ubiquity og Prism.

Developer Tools Lab skal samarbeide med utviklere fra hele verden for å drive forskning og utvikling av alt fra tjenester til programvare og " skape, eksperimentere, og leke med nye ideer".

I kommentarfeltet til annonseringen er det flere som ønsker seg et alternativ til Dreamweaver. Clochix påpeker at noen allerede jobber med et alternativ basert på Gecko, layoutsystemet som Firefox bruker, ved navn BlueGriffon. Utviklingen av BluGriffon drives av Danial Glazman, som også sto bak HTML-editorene Nvu og Composer.

Ajaxians joining Mozilla; Creating Developer Tools Group from Dion Almaer on Vimeo.

Fri Programvare