- Norge skal bli ledende på friprog!

- Norge skal bli ledende på friprog!

VALG09: Miljøpartiet de Grønne vil fase ut all lukket programvare til fordel for fri.

Det er valgkamp, og alle har sine hjertesaker.

Som leser av Computerworld, er du sannsynligvis mer enn gjennomsnittlig interessert i temaer som har med it å gjøre. Tematikk som ikke alltid får like stor plass i den øvrige presse. Derfor skal vi i tiden frem mot valget stille ti faste it-spørsmål til partiene som i år stiller til valg, slik at du kan få mer kjøtt på beina når du i år går til valgurnene.

Denne gangen er det Miljøpartiet de Grønne (MDG) som skal utspørres. De engasjerer seg stadig i it-spørsmål, blant annet ved å foreslå et fritt Linux-politi i Norge, at det offentlige bør kutte ut Microsoft-lisenser og gi pengene til de fattige og en demonstrasjon "for et fritt internett".

VENSTRE SVARER:

- Vi vil gjøre fildeling lovlig!

RØDT SVARER:

- Apple og Microsoft utviklingsfiendtlige!

SP SVARER:

- Vi vil ha e-valg i 2011!

FRP SVARER:

- Mer penger til politiets piratjakt!

Her er våre spørsmål, og de grønne svarene.

- Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

- MDG ønsker at Norge skal reservere seg mot datalagringsdirektivet fordi det innebærer en massiv overvåkning og mistenkeliggjøring av befolkningen som strider mot prinsipper om personvern.

- Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

- MDG er skeptisk til elektroniske valg over internett all den tid det er vanskelig å sikre hemmelige valg og nødvendige mekanismer for etterprøvbarhet (som forutsetter fysiske stemmesedler). Et annet problem kan være økt fare for digitalt valgfusk. Om elektroniske valg likevel gjennomføres må de være basert på åpne kildekoder.

- Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

- MDG vil ha stor satsing på fri programvare og åpne standarder i offentlig sektor. Det første for å stimulere norsk it-satsing og redusere offentlige kostnader, samt redusere faren for angrep. Det andre for å sikre alle tilgang til offentlig informasjon og at folk ikke tvinges til å bruke for eksempel et bestemt operativsystem eller en bestemt nettleser for å få tilgang til offentlige nettsider.

Les hvordan De grønne vil bruke store deler av dagens it-budsjetter på fri programvare på neste side!

Fri Programvare