Se og hør Stallman direkte

Se og hør Stallman direkte

Richard Stallmans foredrag i Oslo i ettermiddag kringkastes på internett.

Som del av opptakten til videofilming av konferansen Go Open 2009, vil NUUGs videogruppe i samarbeid med studentforeningen PING i dag filme og kringkaste foredraget som Richard Stallman, stifter av Free Software Foundation, holder i Oslo.

Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk vil introdusere Stallman og lede diskusjonen etter foredraget. Kringkastingen varer i fra klokken 17.00-20.00 og gjøres i de frie og åpne formatene Ogg Theora og Ogg Vorbis, som regjeringens standardiseringsråd har anbefalt brukt av det offentlige.

- Internett-basert kringkasting er fremtiden. Ved å bruke frie og åpne standarder kan alle få tilgang uten bruksbegrensninger, sier NUUG-leder Petter Reinholdtsen i en pressemelding.

Ogg-strøm

Videostrømmen kan åpnes i nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. Det er flere medieavspillere som kan spille av Ogg Theora. NUUGs videogruppe anbefaler VLC media player, som finnes til flere platformer. Videostrømdressen er en spilleliste med referanse til flere servere som kringkaster gjennom et nett av Ogg-formidlere som er spredt over hele verden, med noder i Norge, Tyskland og USA.

- Da dette er første gang NUUG kringkaster globalt, tas det forbehold om problemer, heter det i meldingen.

Les om:

Fri Programvare