Skal velge friprog først

Skal velge friprog først

Fri programvare blir standardvalg for offentlig administrasjon i Italia.

Regjeringen i Italia har nylig bestemt at fri programvare heretter skal prioriteres foran lisensbasert og proprietær programvare, ifølge Free Software Foundation Europe (FSFE ).

Det italienske direktoratet Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) har lagt ut et dokument med retningslinjer og regler som kort fortalt krever at alle offentlige virksomheter skal vurdere fri programvare før de går til innkjøp av programvarelisenser.

Bare i tilfeller der det ikke finnes et åpent alternativ skal offentlige virksomheter få lov å vurdere proprietær programvare. Et akseptabelt alternativ er også gjenbruk av tidligere kjøpte lisenser.

- Nå er fri programvare normen, og proprietær programvare er unntaket. Dette er den mest avanserte kvoteringen i Europe så langt. Jeg er veldig stolt over at Italia leder an, for en gangs skyld, sier Carlos Piana i FSFE som deltok i utvalget som gav råd under utvikling av de nye retningslinjene.

AGID skal følge opp på kravene, og at alle offentlige virksomheter og organer i Italia følger de korrekte prosedyrene. Domstolen i landet har myndighet til å annullere beslutninger som strider mot de nye reglene, og offentlige tjenestemenn kan til og med holdes personlig ansvarlig dersom de viser uaktsomhet under de nye retningslinjene.

Pragmatisk og riktig

Morten Amundsen, direktør i Friprogsenteret, er positiv til at Italia har tatt grep om it-politikken sin. Han mener det er en lur og pragmatisk tilnærming at man velger det beste man kan, og ikke låser seg til leverandører.

Han oppgir Storbritannia som eksempel på andre land i Europa som har innført lignende bestemmelser, om enn ikke like strenge som den italienske løsningen. Han påpeker også at det er å kvitte seg med eller bytte ut propritær programvare som er spesielt utfordrende, ikke innkjøp.

- Da får man leverandørlås, og man sitter med noe som er alt for stort og alt for vanskelig, sier Amundsen.

Som eksempel trekker han frem NAV-skandalen på it-siden som nylig har vært så mye omtalt i media.

- Jeg tror vi må komme bort fra de store monopolsituasjonene vi har i dag hvor man ender opp med store leverandører som vil gjøre alt men som ikke klarer å levere et godt resultat, mener Amundsen.

Det vil også fremme mellomstore bedrifter, som ofte har mange gode ideer, men som ikke slipper til i et marked som domineres av store leverandører.

Fremover både håper han og har tro på at vi kan få lignende bestemmelser også her hjemme.

- Vi håper at den nye regjeringen, som jo sier at de ønsker å tenke nytt og gjøre ting på en ny måte, også vil ta tak i dette, sier Amundsen.

Han tror riktignok ikke at det i så tilfelle vil bli like strengt som de nye reglene i Italia, men at det er viktig og ønskelig med en pragmatisk tilnærming til offentlige it-løsninger.

- Vi trenger enklere modeller, og det gjelder å tenke nytt. Jeg har enda håp og tro, avslutter Amundsen.

Fri Programvare