Skyen en flopp - Office mest pop

Skyen en flopp - Office mest pop

Brukerne foretrekker Open Office over Google Docs, men gjett hvem som er aller mest populær!

En undersøkelse blant amerikanske nettbrukere, gjennomført over seks måneder, avdekker at Microsoft bør være mer redd for Open Office enn Google Docs.

«Selv om Google Docs og Spreadsheets har blitt frontet som potensiell konkurrent av Microsoft Office, er Open Office den mest trolige applikasjonen til å ta den posisjonen,» heter det i konklusjonen.

Skyene overbeviser ikke

Det er selskapet Clickstream Technologies som undersøkte 2400 voksne amerikaneres tanker om skybasert versus desktop-basert åpen programvare, skriver Itwire.

Ifølge undersøkelsen har folket til gode å bli overbevist av fordelen med skyene. Undersøkelsen sier også at Googles epost-tjeneste Gmail ikke har hatt nok innflytelse på brukerne til å øke bruken av Googles tilbud i skyene. Det var faktisk så få som ingen i undersøkelsen som brukte «Åpne som Google-dokument»-funksjonen på innkommende vedlegg i Gmail.

Microsoft fortsatt på topp

Alt i alt viser undersøkelsen at bruken av Open Office og Google Docs er lav, og at Microsoft Office «viser ingen tegn til dalende popularitet». Halvparten av de spurte brukte Microsoft Office, mens fem prosent brukte Open Office. Det gjør Open Office til undersøkelsens største innen fri programvare.

Bruksmessig sett i forhold til aktivitet troner også Open Office høyest innen fri programvare, med et snitt på 548 operasjoner gjennomført i løpet av undersøkelsens seks måneder. Til sammenligning er tilsvarende tall hos Google Docs helt nede i 20, og på Microsofts Office helt oppe i 1797.

Øvrig fri programvare, som Zoho Virtual Office, ble knapt nevnt blant brukerne i undersøkelsen.

...ikke helt uten Word

Tilbake til sky-skepsisen: Av alle respondentene som brukte Google Docs eller Spreadsheet brukte også 68 prosent Microsoft Word minst én gang, som indikerer at Googles løsning ikke ses på av brukerne som noe som alene kan ta over for Word.

For Open Office var samme tall 26 prosent.

Fri Programvare