Uninett vant gjev pris

Uninett vant gjev pris

Norsk php-program hanket inn prisen for «Årets nyskapning» på IDDY-awards i USA.

Norske Uninett var én av fire bedrifter som vant en pris i den såkalte IDDY-awards for sitt program SimpleSAMLphp. IDDY-awards står for Identity Development of the Year, og prisen deles ut til selskaper som lager programmer for å løse problemer som angår personvern og identitet på nettet.

Uninett eies av Kunnskapsdepartementet, og driver blant annet nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. SimpleSAMLphp er et program som skal koble sammen systemene for innlogging innen utdanningssektoren i ulike Europeiske land for å samarbeid og integrasjon landene mellom. Programmet er basert både på åpne standarder og på åpen kildekode.

Bygger bro

Programmet brukes rundt om i Europa, men også amerikanske universiteter som ønsker å henge Google Apps på sine systemer med SAML-protokollen har vist stor interesse for systemet.

LES OGSÅ: Visma vant universitets-kontakt

”Ved å bygge en bro mellom gapene til mange identitetsstandardprotokoller, promoterer [programmet] teknisk samspill og gjør det lettere for flere organisasjoner å jobbe sammen,” heter det i en IDDY-uttalelse.

- Begeistret

Det er selskapet Liberty Allianse som står bak prisen, som ble delt ut på CSO Magazine sin Digital ID World 2008 konferanse i California. Organisasjonen fokuserer via et bredt samarbeid av statlige og private organisasjoner på å «bygge et mer tillitsverdig internett ved å adressere teknologi-, politikk- og personvernsaspekter forbundet med digital identitetsforvaltning».

LES OGSÅ: Gir bort programvare til studenter

- Vi er begeistret for å ha fått IDDY-prisen fra Liberty Allianse. Teknisk sampsill mellom institusjoner og også på tvers av landegrensene er veldig viktig. Man trenger forum hvor folk kan møtes og utveksle ideer. Sånn sett har Liberty Alliance en voldsom verdi, sier forsker og SimpleSAMLphp-utvikler- og pådriver Andreas Åkre Solberg i forbindelse med prisutdelingen.

De øvrige som fikk pris var helseselskapet Atea, det bankrelaterte selskapet Citi og Deutsche Telekom AG.

Fri Programvare